1

Velg Vis > paneler > Administrerpaneler for å legge til avspørringspanelet i møtet.

2

Velg Avspørring fra Tilgjengelige paneler på Behandle paneler-siden, og klikk Legg til . Deretter klikker du OK.

3

Velg spørsmålstypen fra rullegardinlisten under Spørsmål i Avspørring-panelet.

 • Velg Kort svar hvis du vil ha en meningsmåling med en type i kort svar.
 • Velg Flere valg - Flere svar hvis du vil ha en meningsmåling med flere svar fra en liste over muligheter.
 • Velg Flervalg - Enkelt svar hvis du vil ha en meningsmåling med ett svar fra en liste over muligheter.
4

Klikk Ny for å opprette et nytt spørsmål.

5

Skriv inn spørsmålet i tekstboksen som vises, og trykk ENTER. Skriv inn et svar på spørsmålet i tekstboksen som vises, og trykk ENTER.

6

(Valgfritt) Gjenta denne prosessen for så mange spørsmål og svar du vil legge til.

7

Klikk Åpne undersøkelse.

1

Velg Vis > paneler > Administrerpaneler for å legge til avspørringspanelet i møtet.

2

Velg Avspørring på Behandle paneler-siden, og klikk Legg til. Deretter klikker du OK.

3

Gå til Avspørring-panelet for hvert spørsmål og svar du vil opprette.

 • Klikk ikonet Legg til et spørsmål for å legge til et nytt spørsmål.

 • Klikk ikonet Legg til et svar for å legge til et nytt svar.

4

Velg spørsmålstypen fra rullegardinlisten under Spørsmål i Avspørring-panelet for hvert spørsmål du oppretter.

 • Velg Flere svar hvis du vil velge flere svar fra en liste over muligheter.
 • Velg Enkelt svar hvis du vil velge ett svar fra en liste over muligheter.
 • Velg Kort svar hvis du vil skrive inn et kort svar.
5

(Valgfritt) Gjenta denne prosessen for så mange spørsmål og svar du vil legge til.

6

Klikk Åpne undersøkelse.

Oppgave

Handling

Åpne en spørreskjemafil for undersøkelse for å vise spørreskjemaet i Avspørring-panelet

Velg Fil > Åpne undersøkelsesspørsmål, eller velg Åpne-ikonet.

Endre spørsmålstypen

Windows: Velg spørsmålet du vil endre, og velg deretter den nye spørsmålstypen fra rullegardinlisten. Klikk Endre type for å vedta endringen.

Mac: Velg Klikk her for å endre spørsmålstypen som vises under hvert spørsmål.

Redigere et spørsmål eller svar

Velg spørsmålet eller svaret, klikk Rediger-ikonet, og gjør deretter endringene.

Slette et spørsmål eller svar

Velg spørsmålet eller svaret, og velg deretter Slett-ikonet.

Ordne spørsmål eller svar på nytt

Velg spørsmålet eller svaret, og velg deretter Flytt opp- eller Flytt ned-ikonet.

Slette et helt spørreskjema

Velg Fjern alt nederst i avspørringspanelet.

Vis en tidtaker under avspørring

 1. Windows: Velg Alternativer nederst i Avspørring-panelet.

  Mac: Velg Alternativer-ikonet nederst til høyre i Avspørring-panelet.

 2. Merk av for Skjerm , skriv inn hvor lang tid det skal gå i Alarm -boksen, og klikk deretter OK.

Lagre et spørreskjema for undersøkelse

Velg Fil > Lagre > avspørringsspørsmål, eller velg Lagre-ikonet. Spørreskjemafilnavn for undersøkelse har filtypen ATP.

Åpne en undersøkelse

 1. Klikk Åpne undersøkelse.

 2. Klikk Lukk undersøkelse for å lukke meningsmålingen. Hvis meningsmålingen blir tidsbetimet, lukkes den automatisk.

Dele undersøkelsesresultater med deltakere

Merk av for Undersøkelsesresultater eller Individuelle resultater under Del med deltakere , og klikk deretter Bruk .

Angi alternativer for avspørringsresultater

 1. Windows: Velg Alternativer nederst iAvspørring-panelet.

  Mac: Velg Alternativer-ikonet nederst til høyre i Avspørring-panelet.

 2. Merk av i én av eller begge av følgende avmerkingsbokser:

  • Merk av for Inkluder ikke noe svar for å dele antall personer som ikke svarte på et spørsmål.

  • Merk av for Vis antall svar for å dele antall svar hvert svar som mottas.

Lagre resultatene av en undersøkelse

Velg Fil > Lagre > avspørringsresultater, eller velg Lagre-ikonet. Hvis du vil lagre resultatene av flere avspørringer i én enkelt fil, velger du Lagre > alle avspørringsresultatene

Undersøkelsesresultater kan enten lagres som en gruppe eller som individuelle deltakere. Når du lagrer som en gruppe, anonymiseres respondentene mens du lagrer som individuelle deltakere, og svarere etter navn. Både gruppe- og enkeltdeltakerresultater kan lagres i tekst, .txt eller kommadelte verdier, eller .csv ,filer.