Ayrıca, Slido'da anketleroluşturabilirsiniz.

1

Toplantınıza > Panelleri > Panelleri Yönet'i seçin.

2

Panelleri Yönet sayfasında Kullanılabilir paneller bölümünden Anket uygulama öğesini seçin ve Ekle'ye tıklayın. Ardından Tamam'a tıklayın.

3

Anket uygulama panelinin Soru kısmında bulunan açılır listeden soru türünü seçin.

 • Kısa bir cevabın yazılacağı bir anket isterseniz Kısa cevap’ı seçin.
 • Olasılıklar listesinden birden çok cevabın verilebileceği bir anket isterseniz Çoktan Seçmeli - Birden Çok Cevap'ı seçin.
 • Olasılıklar listesinden tek bir cevabın verilebileceği bir anket isterseniz Çoktan Seçmeli - Tek Cevap'ı seçin.
4

Yeni bir soru oluşturmak için Yeni’ye tıklayın.

5

Açılan metin kutusuna sorunuzu girin ve Enter tuşuna basın. Açılan metin kutusuna sorunuzun cevabını girin ve Enter tuşuna basın.

6

(İsteğe bağlı) Bu işlemi, eklemek istediğiniz soru ve cevap sayısı kadar tekrarlayın.

7

Anketi Aç öğesine tıklayın.

1

Toplantınıza > Panelleri > Panelleri Yönet'i seçin.

2

Panelleri Yönet sayfasında Anket uygulama öğesini seçin ve Ekle'ye tıklayın. Ardından Tamam'a tıklayın.

3

Oluşturmak istediğiniz her soru ve cevap için Anket uygulama paneline girin.

 • Yeni bir soru eklemek için Yeni Bir Soru Ekle simgesine tıklayın.

 • Yeni bir cevap eklemek için Yeni Bir Cevap Ekle simgesine tıklayın.

4

Oluşturduğunuz her soru için Anket uygulama panelinin Soru kısmında bulunan açılır listeden soru türünü seçin.

 • Olasılıklar listesinden birden çok cevap seçmek isterseniz Birden Çok Cevap'ı seçin.
 • Olasılıklar listesinden bir cevap seçmek isterseniz Bir Cevap'ı seçin.
 • Kısa cevap girmek isterseniz Kısa Cevap'ı seçin.
5

(İsteğe bağlı) Bu işlemi, eklemek istediğiniz soru ve cevap sayısı kadar tekrarlayın.

6

Anketi Aç öğesine tıklayın.

Görev

İşlem

Anketi Anket uygulama panelinizde görüntülemek için anket dosyası açın

Dosya ve > Soruları Aç'ı veya Aç simgesini seçin.

Soru türünü değiştirme

Windows: Değiştirmek istediğiniz soruyu ve ardından açılır listeden yeni soru türünü seçin. Değişikliği etkinleştirmek için Türü Değiştir’e tıklayın.

Mac: Her sorunun altında görüntülenen Soru türünü değiştirmek için buraya tıklayın öğesini seçin.

Soruyu veya yanıtı düzenleme

Soruyu veya yanıtı seçin, Düzenle simgesine tıklayın ve değişikliklerinizi yapın.

Soruyu veya yanıtı silme

Soruyu veya yanıtı seçin ve ardından Sil simgesini seçin.

Soruları veya yanıtları yeniden düzenleme

Soruyu veya yanıtı seçin ve ardından Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı simgesini seçin.

Anketin tamamını silme

Anket uygulama panelinin en altında Tümünü Temizle’yi seçin.

Anket sırasında geri sayım gösterme

 1. Windows: Anket uygulama panelinizin en altında Seçenekler'i belirleyin.

  Mac: Anket uygulama panelinin sağ alt kısmında Seçenekler simgesini seçin.

 2. Ekran onay kutusunu işaretleyin, süreyi Alarm kutusuna yazın ve Tamam'a tıklayın.

Anketi Kaydetme

Anket Sorularını >'> veya Kaydet simgesini seçin. Anket dosya adlarının .atp uzantısı vardır.

Anket açma

 1. Anketi Aç öğesine tıklayın.

 2. Anketinizi kapatmak için Anketi Kapat öğesine tıklayın. Anket için süre ayarlanmışsa anket otomatik olarak kapanır.

Katılımcılarla anket sonuçlarını paylaşma

Katılımcılarla paylaş bölümünde, Anket sonuçları onay kutusunu veya Bireysel sonuçlar onay kutusunu işaretleyin ve Uygula’ya tıklayın.

Anket sonuçları için seçenekleri belirtme

 1. Windows: Anket uygulama panelinizin en altında Seçenekler'i belirleyin.

  Mac: Anket uygulama panelinin sağ alt kısmında Seçenekler simgesini seçin.

 2. Aşağıdaki onay kutularından birini veya her ikisini seçin:

  • Bir soruya yanıt vermeyen kişi sayısını paylaşmak için Yanıt ekleme onay kutusunu işaretleyin.

  • Her yanıtın alındığı yanıt sayısını paylaşmak için Yanıt sayısını göster onay kutusunu işaretleyin.

Bir anketin sonuçlarını kaydetme

Anket Sonuçlarını > Seçeneğini > veya Kaydet simgesini seçin. Birden fazla anketin sonuçlarını tek bir dosyaya kaydetmek için Kaydet'i seçin > Tüm Anket Sonuçları

Anket sonuçları grup olarak veya tek tek katılımcılar olarakkaydedilebilir. Grup olarak kaydetme, bireysel katılımcılar yanıt verenleri adlarına göre tanımlarken yanıt verenleri anonim olarak tanımlar. Hem grup hem de bireysel katılımcı sonuçları ya metin veya .txt ya da virgülle ayrılmış değerler ya da .csv ,dosyalarına kaydedilebilir.