U kunt ook enquêten maken inIdo.

1

Selecteer Deelvensters > deelvensters > beheren om het deelvenster Enquête toe te voegen aan uw vergadering.

2

Selecteer op de pagina Deelvensters beheren Enquête uit de beschikbare deelvensters en klik op Toevoegen. Klik vervolgens op OK.

3

Selecteer het vraagtype in de vervolgkeuzelijst in het gedeelte Vragen van het deelvenster Enquête.

 • Selecteer Beknopt antwoord als u een enquête wilt waarin een beknopt antwoord moet worden ingevoerd.
 • Selecteer Meerkeuze - Meerdere antwoorden als u een enquête met meerdere antwoorden uit een lijst met mogelijkheden wilt.
 • Selecteer Meerkeuze - Eén antwoord als u een enquête met één antwoord uit een lijst met mogelijkheden wilt.
4

Klik op Nieuw om een nieuwe vraag te maken.

5

Typ uw vraag in het tekstvak dat verschijnt en druk op Enter. Typ een antwoord op de vraag in het tekstvak dat verschijnt en druk op Enter.

6

(Optioneel) Herhaal dit proces voor alle vragen en antwoorden die u wilt toevoegen.

7

Klik op Enquête openen.

1

Selecteer Deelvensters > deelvensters > beheren om het deelvenster Enquête toe te voegen aan uw vergadering.

2

Selecteer op de pagina Deelvensters beheren Enquête en klik op Toevoegen. Klik vervolgens op OK.

3

U moet voor het maken van elke vraag en elk antwoord naar het Deelvenster Enquête gaan.

 • Klik op het pictogram Een vraag toevoegen om een nieuwe vraag toe te voegen.

 • Klik op het pictogram Een antwoord toevoegen om een nieuw antwoord toe te voegen.

4

Selecteer het vraagtype in de vervolgkeuzelijst in het gedeelte Vragen van het deelvenster Enquête voor elke vraag die u maakt.

 • Selecteer Meerdere antwoorden als u meerdere antwoorden wilt selecteren uit een lijst met mogelijkheden.
 • Selecteer Eén antwoord als u één antwoord wilt selecteren uit een lijst met mogelijkheden.
 • Selecteer Beknopt antwoord als u een beknopt antwoord wilt invoeren.
5

(Optioneel) Herhaal dit proces voor alle vragen en antwoorden die u wilt toevoegen.

6

Klik op Enquête openen.

Taak

Actie

Een enquêtevragenlijstbestand openen om de vragenlijst in uw deelvenster Enquête weer te geven

Selecteer Bestand > Open enquêtevragen of selecteer het pictogram Openen.

Het vraagtype wijzigen

Windows: Selecteer de vraag die u wilt wijzigen en selecteer vervolgens het nieuwe vraagtype in het vervolgkeuzelijst. Klik op Type wijzigen om de wijziging vast te stellen.

Mac: Selecteer Klik hier om het vraagtype te wijzigen dat onder elke vraag wordt weergegeven.

Een vraag of antwoord bewerken

Selecteer de vraag of het antwoord, klik op het pictogram Bewerken en daarna uw wijzigingen.

Een vraag of antwoord verwijderen

Selecteer de vraag of het antwoord en selecteer vervolgens het pictogram Verwijderen.

De volgorde van de vragen of antwoorden wijzigen

Selecteer de vraag of het antwoord en selecteer vervolgens het pictogram Omhoog verplaatsen of Omlaag verplaatsen.

Een hele vragenlijst verwijderen

Selecteer Alles wissen onderaan het deelvenster Enquête.

Een timer weergeven tijdens een enquête

 1. Windows: selecteer Opties onder aan uw deelvenster Enquête.

  Mac: Selecteer het pictogram Opties in de rechterbeneden rechts van het deelvenster Enquête.

 2. Vink het selectievakje Weergeven aan, typ de tijdsduur in het vak Alarm en klik vervolgens op OK .

Een enquête opslaan

Selecteer Bestand > Opslaan > enquêtevragen of selecteer het pictogram Opslaan. Enquêtevragenlijsten hebben een bestandsnaam met de extensie .atp.

Een enquête openen

 1. Klik op Enquête openen.

 2. Klik op Enquête sluiten om uw enquête te sluiten. Als de enquête aan een tijd gebonden is, wordt deze automatisch gesloten.

De enquêteresultaten delen met deelnemers

Schakel in het gedeelte Delen met deelnemers het selectievakje Enquêteresultaten of het selectievakje Afzonderlijke resultaten in en klik vervolgens op Toepassen.

Opties voor enquêteresultaten opgeven

 1. Windows: selecteer Opties onder aan uw deelvenster Enquête.

  Mac: Selecteer het pictogram Opties in de rechterbeneden rechts van het deelvenster Enquête.

 2. Vink een of beide van de volgende selectievakjes aan:

  • Vink het selectievakje Geen antwoord opnemen aan om het aantal personen te delen dat niet op een vraag heeft gereageerd.

  • Vink het selectievakje Aantal reacties weergeven aan om het aantal reacties dat elke vraag heeft ontvangen te delen.

De resultaten van een enquête opslaan

Selecteer Bestand > Opslaan > enquêteresultaten of selecteer het pictogram Opslaan. Als u de resultaten van meerdere enquêteresultaten in één bestand wilt opslaan, selecteert u Opslaan > alle enquêteresultaten

Enquêteresultaten kunnen worden opgeslagen als een groep of als afzonderlijke deelnemers. Als u opteert als een groep, worden responders tijdens het opslaan anoniem gemaakt door de afzonderlijke deelnemers te identificeren op basis van hun naam. De resultaten van zowel de groep als de afzonderlijke deelnemers kunnen worden opgeslagen in tekst- of txt-, of door komma's gescheiden waarden, of .csv-bestanden.