Zařízení Webex nyní podporují technologii AirPlay. Nabízejí tak další snadnou a známou možnost sdílení. Můžete bezdrátově připojit iPhone, iPad nebo Mac a snadno sdílet obrazovku, spolupracovat a přehrávat zvukový i video obsah.


Tato funkce bude fungovat nejlépe, pokud je v zařízení Apple nainstalována nejnovější verze systému iOS/iPadOS/macOS.

Pokud jste správce, přečtěte si tento článek o konfiguraci AirPlay v zařízení Webex z webového rozhraní zařízení nebo z centra Control Hub.

Bezdrátově můžete sdílet do zařízení Webex, které je nakonfigurováno pro AirPlay. Zahájení sdílení pomocí AirPlay:

1

Otevřete Ovládací centrum na zařízení iPhone, iPad nebo Mac. Vyberte možnost Zrcadlení obrazovky.

2

Vyberte zařízení Webex, na které chcete sdílet.

3

Zařízení Webex zobrazí heslo (v závislosti na tom, jak bylo pro dané zařízení nakonfigurováno nastavení zabezpečení).

Zařízení Apple si vyžádá toto heslo.

4

Pro zahájení sdílení zadejte heslo na zařízení Apple.


 

Na zařízeních řady Board a Desk se po přejetí prstem nahoru ze spodní části domovské obrazovky otevře přepínač úkolů, prostřednictvím kterého můžete přejít na jinou aplikaci. Tímto krokem sdílení ukončíte.

Správce systému povolí a nakonfiguruje AirPlay na zařízeních Webex, ale k některým nastavením máte přístup vy a můžete je změnit na svém zařízení.

Klepněte na možnost Sdílet obrazovku na domovské obrazovce. Klepněte na možnost Zobrazit informace a poté na možnost Nastavení AirPlay, čímž otevřete obrazovku nastavení.Obrazovku nastavení můžete otevřít také z nabídky Nastavení zařízení na ovládacím panelu.

Pokud chcete opustit obrazovku Nastavení AirPlay, klepněte na ni a potom klepněte na možnost Zastavit náhled nebo přejeďte prstem od dolního okraje obrazovky nahoru a vyberte jinou aplikaci nebo domovskou obrazovku.

Klepněte na možnost Sdílet obrazovku na domovské obrazovce dotykového ovladače. Klepněte na položku Zobrazit informace u možnosti sdílení AirPlay. Otevře se dálkové ovládání AirPlay, které můžete použít k úpravě nastavení AirPlay na obrazovce zařízení.Klepněte na položku Zastavit náhled a zavřete dálkový ovladač.

Tento postup se netýká zařízení ve sdíleném režimu.

Funkci AirPlay v zařízení aktivuje správce systému, který ji povolí nebo zakáže ve webovém rozhraní zařízení nebo v centru Control Hub. Pokud je zařízení v osobním režimu, můžete AirPlay zapínat a vypínat v Nastavení AirPlay.

Tento postup se netýká zařízení ve sdíleném režimu.

Správce systému ovládá nastavení zabezpečení AirPlay na jednotlivých zařízeních. Při zahájení bezdrátového sdílení vás zařízení pravděpodobně požádá o zadání hesla nebo PIN v závislosti na tom, co nastavil správce.

Pokud je zařízení v osobním režimu, ve výchozím nastavení si při prvním spárování se zařízením Apple vyžádá PIN. Poté si bude zařízení pamatovat úspěšně spárovaná zařízení a nebudete muset znovu zadávat PIN. V zařízeních v osobním režimu můžete také změnit požadavky na PIN nebo heslo v Nastavení AirPlay v zařízení.

Zařízení ve sdíleném režimu si ve výchozím nastavení při každém párování AirPlay vyžádají PIN.

Otevřete nastavení Titulky a popisky a upravte vzhled textu na zařízení Webex během sdílení obrazovky AirPlay.