Aby se zvuk nahrával, musí se hostitelé spojit s VoIP. Místní nahrávky MP4 nezachycují přepisy, záznamy chatu, seznamy účastníků ani soubory sdílené během schůzky.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete povolit místní nahrávky, a klikněte na Konfigurovat web.

3

V části Společná nastavenívyberte Možnosti webu.

4

V části Možnosti webu zaškrtněte políčko Povolit místní nahrávání schůzek, událostí, školení a schůzek Webex Teams, abyste uživatelům umožnili ukládat nahrávky přímo do svých počítačů.


 

Před místním nahráváním schůzky MP4 se můžete nechat zobrazit prohlášení o identitě financujícího zaškrtnutí zaškrtnutí políčka Zobrazit vyloučení odpovědnosti pro místní nahrávání (pouze MP4) a poté do textového pole zadáte odkaz URL na pokyny vaší organizace k ochraně osobních údajů.

5

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.