מארחים חייבים להצטרף עם VoIP כדי שהשמע יוקלט. הקלטות MP4 מקומיות אינן לוכדות תמלולים, רשומות צ'אט, רשימות משתתפים או קבצים ששותפו במהלך הפגישה.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל שירותיםותחת פגישה, בחר אתרים.

2

בחר את אתר Webex שעבורו ברצונך להפוך הקלטות מקומיות לזמינות ולחץ על קבע תצורה של אתר.

3

תחת הגדרות נפוצות, בחר אפשרויות אתר.

4

במקטע אפשרויות אתר, בדוק אפשר הקלטה מקומית עבור פגישות Webex, אירועים, הפעלות הדרכה ופגישות Webex Teams כדי לאפשר למשתמשים לשמור הקלטות ישירות במחשבים שלהם.


 

באפשרותך לגרום לכתב ויתור להופיע לפני הקלטה מקומית של פגישת MP4 על-ידי סימון תיבת הסימון הצג כתב ויתור להקלטה מקומית (MP4 בלבד) ולאחר מכן הזנת קישור URL להנחיות הפרטיות של הארגון שלך בשדה הטקסט.

5

לחץ על עדכן.