Domaćini moraju da se pridruže voIP-u da bi zvuk mogao da se snimi. Lokalni MP4 snimci ne hvataju transkripcije, zapise ćaskanja, liste učesnika ili datoteke koje se dele tokom sastanka.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Izaberite Webex lokaciju za koju želite da omogućite lokalne snimke i kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Opcije lokacije.

4

U odeljku Opcije lokacije proverite opciju Omogući lokalno snimanje za Webex sastanke, događaje, treninge i Webex Teams sastanke kako biste omogućili korisnicima da sačuvaju snimke direktno na svojim računarima.


 

Možete da imate odricanje odgovornosti pre nego što lokalno snimite MP4 sastanak tako što ćete u tekstualnom polju proveriti polje za potvrdu Prikaži odricanje odgovornosti za lokalno snimanje (samo MP4).

5

Kliknite na dugmeAžuriraj .