Värdar måste delta med VoIP för att ljudet ska spelas in. Lokala MP4-inspelningar samlar inte in transkriptioner, chattposter, mötesdeltagarlistor eller filer som delas under mötet.

1

Från kundvyn i går du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte .

2

Välj den Webex-webbplats som du vill aktivera lokala inspelningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

I avsnittet Webbplatsalternativ markerar du Aktivera lokal inspelning för Webex-möten, händelser, utbildningsmöten och Webex Teams-möten så att användare kan spara inspelningar direkt på sina datorer.


 

Du kan se en friskrivningsklausul innan du spelar in ett MP4-möte lokalt genom att markera kryssrutan Visa friskrivning för lokal inspelning (endast MP4) och sedan ange en URL-länk till din organisations sekretesspolicy i textfältet.

5

Klicka på Uppdatera.