Värdar måste delta VoIP delta för att ljudet ska spelas in. Lokala MP4-inspelningar registrerar inte transkriptioner, chattinspelningar, mötesdeltagande listor eller filer som delas under mötet.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte.

2

Välj den Webex-webbplats som du vill aktivera lokala inspelningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

I avsnittet Webbplatsalternativ markerar du Aktivera lokal inspelning för Webex-möten, händelser, utbildningsmöten och Webex Teams-möten för att låta användare spara inspelningar direkt på sina datorer.


 

Du kan få en friskrivningsklausul att visas innan ett MP4-möte spelas in lokalt genom att markera kryssrutan Visa ansvarsfriskrivning för lokal inspelning (endast MP4) och sedan ange en URL-länk till din organisations sekretessriktlinjer i textfältet.

5

Klicka på Uppdatera.