Hosty muszą połączyć się z VoIP, aby dźwięk został nagrany. Lokalne nagrania MP4 nie przechwytują transkrypcji, rekordów czatu, list uczestników ani plików udostępnionych podczas spotkania.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, dla których chcesz włączyć nagrania lokalne, a następnie kliknij przycisk Konfigurujwitrynę.

3

W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Opcje witryny.

4

W sekcji Opcje witryny zaznacz opcję Włącz lokalne nagrywanie spotkań, wydarzeń, sesji szkoleniowych i spotkań Webex Teams, aby umożliwić użytkownikom zapisywanie nagrań bezpośrednio na komputerach.


 

Zastrzeżenie może pojawić się przed lokalnym nagraniem spotkania MP4, zaznaczając pole wyboru Pokaż zastrzeżenie dotyczące nagrywania lokalnego (tylko MP4), a następnie wprowadzając link URL do wytycznych dotyczących prywatności organizacji w polu tekstowym.

5

Kliknij opcję Aktualizuj.