Změna profilového obrázku

1

Přihlaste se k serveru Webex, vyberte své jméno v pravém horním rohu webu Webex a pak vyberte Můj profil .

Moje možnost profilu.
2

Na profilovém obrázku vyberte Změnit.

Profilový obrázek s možností Vybrat změnu

Pokud jste ještě obrázek ještě přidali, uvidíte iniciály v kruhu.

3

Vyberte Nahrát obrázek a vyhledejte obrázek, který chcete nahrát.

Použijte obrázek, který je větší nebo roven 720 × 720 pixelů a méně než 5 MB.


 

Pomocí posuvníku dole přibližte zobrazení. Přetažením obrázek jej přemístíte.

4

Klepněte na příkaz Uložit.

Odebrání profilového obrázku

Po přidání profilového obrázku jej můžete nahradit pouze jiným obrázkem. Nemůžete se vrátit k původnímu systémem generovanému avatarovi, který zobrazuje vaše iniciály. Můžete však vytvořit a nahrát obrázek a zobrazit iniciály.

1

Pomocí svého oblíbeného softwaru pro úpravu obrázků vytvořte obrázek větší nebo rovný 720 × 720 pixelů a menší než 5 MB.

Začněte neutrální plnou barvou (doporučeno). Vyberte písmo, které je snadno čitelné, v největší dostupné velikosti pro toto písmo a vystředěte iniciály v obraze. Můžete vytvořit obrázek, který se velmi podobá systémem generovaným avatarům, nebo být kreativní.

2

Podle pokynů změňte svůj profilový obrázek anahrajte nový obrázek.