Skift dit profilbillede

Hvis dine webstedsindstillinger tillader dig at redigere profilbillede, kan du erstatte standardavataren eller et eksisterende billede.

1

Log ind på dit Webex-websted, og vælg dit navn øverst til højre på ditWebex-websted, og vælg derefter Min profil.

Valgmuligheden Min profilmenu.
2

Vælg Skift i dit profilbillede.

Profilbillede med valgmuligheden Skift og knappen Rediger min profil.

Hvis du ikke allerede har tilføjet et billede, ser du dine initialer i en cirkel.

Afhængigt af webstedsopsætningen kan det være nødvendigt at klikke på Rediger min profil > Rediger profilbillede.

3

Vælg Overfør billede, og søg derefter efter det billede, du vil overføre.

Brug et billede, der er større end eller på størrelse med 720 × 720 pixel og mindre end 5 MB.


 

Brug skydebjælken nederst for at zoome ind. Træk billedet for at flytte det.

4

Vælg Gem.

Slet dit profilbillede

Hvis du ønsker at gå tilbage til standardavataren med dine initialer, kan du slette din profilbillede.

1

Log ind på dit Webex-websted, og vælg dit navn øverst til højre på ditWebex-websted, og vælg derefter Min profil.

Valgmuligheden Min profilmenu.

2

Vælg Rediger min profil.

3

Højreklik på dit personlige profilbillede og vælg Slet.

4

På bekræftelsesmailen dialogboks vælg OK.

Det kan tage nogle få minutter, før cachen ryddes, og at billedet vender tilbage til den oprindelige avatar med dine initialer.