שנה את תמונת הפרופיל שלך

אם הגדרות האתר שלך מאפשרות לך לערוך את תמונת הפרופיל שלך, באפשרותך להחליף את האוואטאר המוגדר כברירת מחדל, או תמונה קיימת.

1

היכנס לאתרWebex שלך, בחר את שמך בפינה השמאלית העליונה של אתרWebex ולאחר מכן בחר הפרופיל שלי.

אפשרות תפריט הפרופיל שלי.
2

בחר שנה בתמונת הפרופיל שלך.

תמונת פרופיל עם האפשרות שנה ולחצן ערוך את הפרופיל שלי.

אם עדיין לא הוספת תמונה, תראה את ראשי התיבות שלך במעגל.

בהתאם להגדרת האתר, ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על ערוך את הפרופיל שלי > שנה תמונתפרופיל.

3

בחר העלה תמונה ולאחר מכן אתר את התמונה שברצונך להעלות.

השתמש בתמונה הגדולה או שווה ל- 720 × 720 פיקסלים וקטנה מ- 5 MB.


 

השתמש במחוון בתחתית כדי להגדיל את התצוגה.גררו את התמונה כדי למקם אותה מחדש.

4

בחר שמור.

מחיקת תמונת הפרופיל שלך

אם ברצונך לחזור לאווטאר ברירת המחדל עם ראשי התיבות שלך, באפשרותך למחוק את תמונת הפרופיל שלך.

1

היכנס לאתרWebex שלך, בחר את שמך בפינה השמאלית העליונה של אתרWebex ולאחר מכן בחר הפרופיל שלי.

אפשרות תפריט הפרופיל שלי.

2

בחר ערוך את הפרופילשלי.

3

לחץ לחיצה ימנית על תמונת הפרופיל שלך ובחר מחק.

4

בתיבת הדו-שיח לאישור, בחר אישור.

המתן מספר דקות עד שהמטמון יתנקה והתמונה תחזור לאווטאר המקורי עם ראשי התיבות שלך.