Byta profilbild

Om dina webbplatsinställningar tillåter dig att redigera din profilbild du ersätta standardavataren eller en befintlig bild.

1

Logga in på din Webex-webbplats och välj ditt namn längst upp till höger på dinWebex-webbplatsoch välj sedan Min profil.

Menyalternativet Min profil.
2

Välj Ändra i din profilbild.

Profilbild med knappen Ändra och Redigera min profil.

Om du inte redan har lagt till en bild ser du dina initialer i en cirkel.

Beroende på webbplatsinställningarna kanske du måste klicka på Redigera min profil för att > Ändra profilbild.

3

Välj Överför bild och bläddra sedan efter den bild som du vill överföra.

Använd en bild som är större än eller lika med 720 pixlar × 720 pixlar och mindre än 5 MB.


 

Använd skjutreglaget längst ner för att zooma in. Dra bilden för att flytta den.

4

Välj Spara.

Ta bort din profilbild

Om du vill återgå till standardavataren med dina initialer kan du ta bort din profilbild.

1

Logga in på din Webex-webbplats och välj ditt namn längst upp till höger på dinWebex-webbplatsoch välj sedan Min profil.

Menyalternativet Min profil.

2

Välj Redigera min profil.

3

Högerklicka på din profilbild väljer Ta bort.

4

Välj OK på dialogruta bekräftelsemeddelandet.

Det tar några minuter innan cachen rensas så att bilden återgår till den ursprungliga avataren med dina initialer.