Zmień swoje zdjęcie profilowe

Jeśli ustawienia witryny pozwalają na edycję zdjęcia profilowego, możesz zastąpić domyślny awatar lub istniejący obraz.

1

Zaloguj się do swojej witryny Webex, wybierz swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu swojegoWitryna Webex, a następnie wybierz Mój profil.

Opcja menu Mój profil.
2

Wybierz opcję Zmień na swoim zdjęciu profilowym.

Zdjęcie profilowe z opcją Zmień i przyciskiem Edytuj mój profil.

Jeśli nie dodałeś jeszcze zdjęcia, zobaczysz swoje inicjały w kółku.

W zależności od konfiguracji witryny może być konieczne kliknięcie opcji Edytuj mój profil > Zmień zdjęcie profilowe.

3

Wybierz opcję Prześlij zdjęcie, a następnie wyszukaj zdjęcie, które chcesz przesłać.

Użyj obrazu, który jest większy lub równy 720 × 720 pikseli i mniejszy niż 5 MB.


 

Użyj suwaka na dole, aby powiększyć. Przeciągnij obraz, aby zmienić jego położenie.

4

Kliknij przycisk Zapisz.

Usuń swoje zdjęcie profilowe

Jeśli chcesz przywrócić domyślny awatar ze swoimi inicjałami, możesz usunąć swoje zdjęcie profilowe.

1

Zaloguj się do swojej witryny Webex, wybierz swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu swojegoWitryna Webex, a następnie wybierz Mój profil.

Opcja menu Mój profil.

2

Wybierz opcję Edytuj mój profil.

3

Kliknij prawym przyciskiem myszy swoje zdjęcie profilowe i wybierz Usuń.

4

W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz OK.

Poczekaj kilka minut, aż pamięć podręczna zostanie wyczyszczona, a obraz powróci do pierwotnego awatara z Twoimi inicjałami.