Promenite svoju sliku profila

Ako vam podešavanja sajta omogućavaju da izmenite profilnu sliku, možete da zamenite podrazumevani avatar ili postojeću sliku.

1

Prijavite se na veb sajt Webex, izaberite svoje ime u gornjem desnom ugluWebex lokacija, a zatim izaberite My profile.

Opcija menija mog profila.
2

Izaberite Promena na profilnoj slici.

Profilna slika sa opcijom Promeni i Izmenite dugme profila.

Ako već niste dodali sliku, vidite inicijale u krugu.

U zavisnosti od podešavanja sajta, možda ćete morati da kliknete na Izmeni moj profil > Promeni sliku profila.

3

Izaberite Otpremi sliku, a zatim potražite sliku koju želite da otpremite.

Koristite sliku koja je veća ili jednaka 720 × 720 piksela i manja od 5 MB.


 

Koristite klizač na dnu da biste zumirali. Povucite sliku da biste je promenili.

4

Izaberite sačuvaj.

Izbrišite profilnu fotografiju

Ako želite da se vratite na podrazumevani avatar sa inicijalima, možete da izbrišete profilnu sliku.

1

Prijavite se na veb sajt Webex, izaberite svoje ime u gornjem desnom ugluWebex lokacija, a zatim izaberite My profile.

Opcija menija mog profila.

2

Izaberite Izmeni moj profil.

3

Kliknite desnim tasterom miša na sliku profila i izaberite Izbriši.

4

U dijaloškom okviru za potvrdu izaberite OK.

Sačekajte nekoliko minuta da se keš obriše i da se slika vrati na originalni avatar sa vašim inicijalima.