Než začnete

 • Správce musí povolit nastavení hlasové schránky, abyste k nim měli přístup a konfiguraci. Pokud nenajdete žádná nastavení hlasové schránky, obraťte se na správce.
 • Možnost volání v prostředí User Hub

  Všechna nastavení hlasové schránky můžete nakonfigurovat z uživatelského centra přechodem na Nastavení > Volání > Hlasová schránka.

  Možnost Volání je k dispozici pouze pro uživatele s licencí Webex Calling (základní nebo profesionální). Pokud možnost Volání nevidíte, znamená to, že nemáte licenci služby Webex Calling.

  Pokud chcete zjistit, se kterou volací službou jste nastaveni, můžete se podívat v aplikaci Webex. Další podrobnosti najdete v části Zjistěte, jakou službu volání máte.

 • Přesměrování hlasové pošty

  Když správce toto nastavení povolil, můžete přeposílat hlasové zprávy na číslo nebo linku jiných uživatelů. Pokud je tato možnost zakázána, nemůžete přeposílat hlasové zprávy, používat externí poštovní schránku ani odesílat kopii hlasové zprávy na zadanou e-mailovou adresu.

 • Odstranění hlasové pošty

  Správce může nastavit dobu platnosti hlasových zpráv (1–180 dní) a podmínky pro odstranění zpráv, u nichž vypršela platnost.


   
  Když správce nakonfiguroval nastavení, hlasové zprávy starší 180 dnů se automaticky archivují. Pokud potřebujete přístup k archivovaným hlasovým zprávám, obraťte se na správce.

  Pokud správce nenakonfiguroval nastavení, musíte zprávy odstranit ručně.

 • Heslo hlasové schránky nebo kód PIN

  Správce může nastavit minimální počet dní (1–7) mezi změnami přístupového kódu a dobou vypršení platnosti přístupového kódu (15–180 dní). Pokud správce nenakonfiguroval nastavení, platnost hesla nikdy nevyprší.

  Heslo hlasové schránky můžete resetovat z uživatelského centra. Další podrobnosti najdete v tématu Nastavení nebo resetování kódu PIN hlasové schránky. Informace o poslechu hlasových zpráv z uživatelského centra naleznete v části Poslech hlasových zpráv.


 
Pokud při konfiguraci nastavení zjistíte nějaké problémy, obraťte se na správce. Správce může také nakonfigurovat všechna nastavení hlasové schránky vaším jménem.

Povolit hlasovou poštu

Chcete-li přijímat hlasové a faxové zprávy a konfigurovat různá nastavení hlasové schránky, jako je odesílání hovorů do hlasové schránky, povolení upozornění a nastavení úložiště zpráv, musíte nejprve povolit přepínání hlasové schránky.

1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na tlačítko Nastavení > Volání > Hlasová schránka.

2

Přejděte do části Hlasová schránka a zapněte přepínač.

Co dělat dál

Po povolení přepínače hlasové schránky můžete nakonfigurovat různá nastavení hlasové schránky.

Odeslat hovory do hlasové schránky s pozdravy

Můžete nastavit, kdy chcete do hlasové schránky odesílat volající. Můžete například chtít odeslat všechny hovory do hlasové schránky, když víte, že budete mimo kancelář a nebudete přijímat telefonní hovory.

Můžete nastavit pozdrav hlasové schránky, což je zpráva, kterou uslyší volající, když se dostanou do hlasové schránky. Existují dva typy pozdravů hlasové schránky – zaneprázdněno a žádná odpověď. Pozdrav při obsazení se přehraje, když máte jiný hovor a nemáte čekající hovor. Pozdrav Bez přijetí hovoru se přehraje, když hovor nepřijmete.


 
 • Příchozí hovory nejsou směrovány do hlasové schránky, když jste povolili čekající hovor.
 • Pokud máte povoleno přesměrování hovorů, tato nastavení přesměrování hovorů přepíšou nastavení hlasové schránky, která jste nakonfigurovali.
1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na tlačítko Nastavení > Volání > Hlasová schránka.

2

Přejděte do části Odeslat hovory do hlasové schránky a vyberte z následujících možností:

 • Odeslat všechny hovory do hlasové schránky – tato možnost přesměruje všechny hovory do hlasové schránky.

 • Odesílat hovory do hlasové schránky, když je linka obsazená – tato možnost přesměruje hovory do hlasové schránky, když již voláte. Můžete nastavit buď výchozí pozdrav, nebo vlastní pozdrav, který se přehraje, když je linka obsazená.

  Chcete-li nastavit výchozí pozdrav, vyberte možnost Výchozí zpráva při obsazení.

  Chcete-li nastavit vlastní přizpůsobený pozdrav, vyberte možnost Vlastní zpráva a klikněte na možnost Nahrát soubor a nahrajte zvukový soubor (WAV) nebo klikněte na Nahrát zprávu pro záznam zprávy.

 • Odeslat hovory do hlasové schránky, když nikdo neodpovídá – Tato možnost přesměruje příchozí hovory do hlasové schránky po zadaném počtu zazvonění. V rozevíracím seznamu zvolte počet zazvonění před přehráním pozdravu. Můžete si vybrat, zda chcete nastavit výchozí nebo vlastní pozdrav pro přehrání, když hovor nikdo nepřijme.

  Chcete-li nastavit výchozí pozdrav, vyberte možnost Výchozí zpráva, když žádná odpověď.

  Chcete-li nastavit vlastní přizpůsobený pozdrav, vyberte možnost Vlastní zpráva a klikněte na možnost Nahrát soubor a nahrajte zvukový soubor (WAV) nebo klikněte na Nahrát zprávu pro záznam zprávy.


 

Po nahrání souboru nebo zaznamenání pozdravu jej můžete změnit výběrem možnosti Nahradit soubor nebo nahráním jiného pozdravu. Nahrávání nového pozdravu nebo nahrávání nového souboru přepíše předchozí pozdrav.

Zvukový soubor (WAV) musí být 8kHz, 8bitový mono, CCITT µ-law, max. 2 MB, formát souboru WAV. Maximální velikost souboru je 960 kB po dobu 90 sekund přehrávání.


 

Pozdravy můžete zaznamenat také vytočením hlasového portálu *62 ze svých Cisco IP telefonů nebo aplikace Webex.


 

Pokud vyberete možnost Odeslat všechny hovory do hlasové schránky, nemůžete vybrat další dvě možnosti. Přímé volání do hlasové schránky můžete zvolit pomocí možnosti Odeslat hovory do hlasové schránky, když je linka obsazená , a Odeslat hovory do hlasové schránky, když nikdo neodpovídá , nejsou vybrány možnosti společně.

3

Klikněte na možnost Uložit.

Uložit hlasové a faxové zprávy

Můžete zvolit, kam chcete zprávy hlasové schránky a faxové zprávy ukládat – v uživatelském centru nebo na zadanou e-mailovou adresu jako soubor TIFF.

1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na tlačítko Nastavení > Volání > Hlasová schránka.

2

Přejděte do části Úložiště zpráv a vyberte, kam chcete zprávy ukládat:

 • Použít interní poštovní schránku – tato možnost umožňuje přístup k hlasové schránce z telefonu nebo z uživatelského centra. Chcete-li povolit indikátor čekajících zpráv pro stolní telefon, vyberte možnost Použít nový indikátor zprávy telefonu.

   
  Interní poštovní schránka má následující omezení úložiště:
  • Limit jedné zprávy na 10 minut

  • Celkový limit poštovní schránky 100 minut

 • Použít externí poštovní schránku – Pomocí této možnosti můžete zadat e-mailovou adresu, na kterou chcete odeslat všechny hlasové zprávy. Pokud je vybrána tato možnost, hlasové zprávy se nepřepisují a nemohou být přístupné z telefonu, aplikace pro počítač ani uživatelského portálu.
3

Klikněte na možnost Uložit.

Co dělat dál

Pokud má vaše pobočka povolený přepis hlasové schránky, je třeba vybrat možnost Použít interní poštovní schránku a Odeslat kopii hlasové zprávy e-mailem, abyste mohli přijímat přepisy hlasové schránky. Další informace naleznete v části Nastavení přepisu hlasové pošty.

Povolit oznámení hlasové schránky

Můžete nastavit e-mailové ID pro přijímání oznámení při přijetí nové hlasové pošty.
1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na tlačítko Nastavení > Volání > Hlasová schránka.

2

Přejděte do části Oznámení a zapněte Přijímat oznámení hlasové schránky.

3

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Chcete-li dostávat e-mailová oznámení, vyberte možnost E-mail a zadejte e-mailovou adresu, na kterou chcete oznámení odesílat.
 • Chcete-li dostávat upozornění na textové zprávy, vyberte možnost Textová zpráva, zadejte telefonní číslo a zvolte poskytovatele služeb.

   

  Chcete-li dostávat oznámení prostřednictvím textových zpráv, ověřte u poskytovatele bezdrátových služeb, zda zpracovává e-mail s textovými zprávami.

4

Chcete-li odeslat hlasovou poštu na e-mailovou adresu s připojenou zprávou, přejděte do části Další nastavení, zapněte možnost Odeslat kopii zprávy hlasové pošty a zadejte e-mailovou adresu, na kterou chcete přepisy odesílat.


 

Pokud je přesměrování hlasové pošty zakázáno, tato možnost nemusí být dostupná.

5

Klikněte na možnost Uložit.

Co dělat dál

Pokud má vaše pobočka povolený přepis hlasové schránky, je třeba vybrat možnost Použít interní poštovní schránku a Odeslat kopii hlasové zprávy e-mailem, abyste mohli přijímat přepisy hlasové schránky. Nápovědu najdete v části Nastavení přepisu hlasové pošty.

Nastavit přepis hlasové pošty

S přepisem hlasové pošty můžete obdržet e-mail s přepisem hlasové pošty v těle e-mailu a souboru WAV jako přílohu hlasové pošty. V aplikaci Webex můžete také zobrazit přepis hlasové pošty.

Než začnete

 • Jsou podporovány následující jazyky:

  • Angličtina
  • Němčina
  • Španělština
  • Francouzština
 • Správce musí pro vaši pobočku povolit přepis hlasové pošty.

1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na tlačítko Nastavení > Volání > Hlasová schránka.

2

Přejděte do části Úložiště zpráv a vyberte možnost Použít interní poštovní schránku.

3

Přejděte do části Další nastavení a zapněte možnost Odeslat kopii zprávy hlasové schránky a zadejte e-mailovou adresu, na kterou chcete přepisy odesílat.


 

Pokud je přesměrování hlasové pošty zakázáno, tato možnost nemusí být dostupná.

4

Klikněte na možnost Uložit.

Následující obrázek můžete použít jako užitečný obraz e-mailového oznámení pro přepis hlasové pošty.

Důvody, proč není přepis hlasové pošty k dispozici

Systém neprodukuje přepis, pokud je celková kvalita nebo přesnost přepisu špatná. Může se stát, pokud kvalita zvuku byla špatná z následujících důvodů:

 • Hlučné pozadí

 • Špatná slyšitelnost

 • Slova v nepodporovaném jazyce ve zvuku


   

  Přepis hlasové pošty je k dispozici pouze pro hlasové zprávy, které zůstaly v podporovaných jazycích.

 • Silný přízvuk

Omezení u přepisu hlasové pošty

 • Když přesměrujete hlasovou schránku nebo odpovídáte na hlasový portál, hlasová schránka není přepsána.

 • Když sestavíte hlasovou schránku a odešlete ji jinému uživateli z hlasového portálu, hlasová schránka se nepřepíše.

Povolit volajícím přepojit z pozdravu hlasové schránky

Volajícím můžete povolit, aby stiskli 0 a byli přesměrováni na jiné vámi zvolené telefonní číslo, jakmile dosáhnou pozdravu v hlasové schránce.


 

Pokud je tato funkce povolena, nezapomeňte zaznamenat pozdrav hlasové schránky s příslušnými pokyny pro volajícího. Například „Chcete-li kontaktovat mého asistenta, stiskněte 0“.

1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na tlačítko Nastavení > Volání > Hlasová schránka.

2

Přejděte do části Další nastavení a zapněte Přepojit na „0“ na jiné telefonní číslo a zadejte telefonní číslo, na které mají být volající přepojeni.

3

Klikněte na možnost Uložit.

Nastavení pro příjem faxových zpráv

Faxové zprávy umožňují přijímat přímé příchozí faxy ze služby hlasové schránky.


 

Faxy jsou ukládány ve sdíleném úložném prostoru spolu s hlasovými zprávami. Kapacita úložiště je 100 minut hlasové schránky nebo 1000 stran faxových zpráv. Nezapomeňte přidělit prostor pro nové faxové zprávy a archivovat moudře.

Než začnete

Možnost zasílání faxových zpráv se zobrazí pouze v případě, že vám správce tuto funkci povolil.

1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na tlačítko Nastavení > Volání > Hlasová schránka.

2

Přejděte do části Faxové zprávy a zapněte přepínač.

Pokud je faxové zprávy povoleno správcem, je přepínač ve výchozím nastavení zapnutý.

Zobrazí se faxové číslo a linka.

3

Klikněte na možnost Uložit.