Při jednáních Webex Meetings a osobních místnostech může hostitel a spoluhostitel odpojit účastníka od schůzky na palubě, pracovním zařízení nebo v zařízení pro sérii místností. Během schůzek Webex aplikací může každý účastník schůzky odpojit ostatní.

1

Na schůzce, kterou jste hostitelem, otevřete ovládací prvky hovoru a klepněte na tlačítko účastníci .


 

Na zařízení DX, MX nebo SX Series se během hovoru na domácím displeji zařízení nebo řadiče zobrazí tlačítko účastníci.

2

Klepněte na osobu, kterou chcete odpojit.

3

Klepněte na tlačítko Odebrat z hovoru.4

Webex odebere vybraného účastníka a odešle mu oznámení.