V rámci schůzek Webex a schůzek v osobním pokoji mohou hostitel a spoluhostitel odpojit účastníka od schůzky. Stejná funkce je k dispozici na setkáních na deskách Webex, pokud používáte dotykový ovladač s deskou. Na palubě Pro můžete odebrat účastníka z ovládacích prvků hovoru na palubě. Během schůzek Webex App může každý účastník schůzky odpojit ostatní.

1

Na schůzce, kterou hostíte, klepněte na ikonu Účastníci a zobrazte seznam účastníků.

2

Klepni na osobu, kterou chceš odpojit.

3

Klepněte na Odstranit z hovoru.4

Webex odstraní vybraného účastníka a dá mu vědět.