Na Webex sastancima i sastancima lične sobe, domaćin i ko-voditelj mogu da isključe učesnika sa sastanka. Ista funkcionalnost je dostupna i na sastancima u Webex boardovima, ako koristite kontroler osetljiv na dodir sa Odborom. Na tabli Pro možete ukloniti učesnika iz kontrola poziva u Odboru. Tokom Webex App sastanaka, svi na sastanku mogu da prekinu vezu sa drugima.

1

Na sastanku čiji ste domaćin, dodirnite ikonu "Učesnici " da biste prikazali listu učesnika.

2

Dodirnite osobu koju želite da prekinete.

3

Dodirnite Ukloni iz poziva .4

Webex će ukloniti izabranog učesnika i obavestiti ih.