In Webex Meetings-persoonlijke ruimte-vergaderingen kunnen de host en de co-host de verbinding met een deelnemer met een vergadering verbreken. Dezelfde functionaliteit is beschikbaar in vergaderingen op Webex Boards, als u een touch controller gebruikt bij het board. Op Board Pro kunt u een deelnemer verwijderen uit de gespreksknoppen op het board. Tijdens Webex-app-vergaderingen kan iedereen in de vergadering de verbinding met anderen verbreken.

1

Tik in een vergadering waarvoor u host bent, op het pictogram Deelnemers om de lijst met deelnemers weer te krijgen.

2

Tik op de persoon met wie u de verbinding wilt verbreken.

3

Tik op Verwijderen uit gesprek .4

Webex verwijdert de geselecteerde deelnemer en laat het hen weten.