בפגישות Webex Meetings ואישיות, מארח ושיתוף מארח יכולים לנתק משתתף מפגישה על לוח, שולחן או התקן סדרת חדרים. במהלך מפגשי Webex App, כל אחד בפגישה יכול לנתק אחרים.

1

בפגישה שבה אתה מארח, גש לבקרת השיחות והקש על לחצן המשתתפים .


 

בהתקן מסדרת DX, MX או SX, לחצן המשתתפים נמצא במסך הבית של המכשיר או הבקר במהלך שיחה.

2

הקש על האדם שברצונך להתנתק.

3

הקש על הסר משיחה .4

Webex יסיר את המשתתף שנבחר ויידע אותם.