בפגישות Webex Meetings ואישיות, למארח ולשותף מארח יש אפשרות לנתק משתתף מפגישה. פונקציונליות זהה זמינה בפגישות בלוחות Webex, אם אתה משתמש בבקר מגע עם הלוח. ב-Board Pro ניתן להסיר משתתף מהפקדים שיחה על הלוח. במהלך מפגשי Webex App, כל אחד בפגישה יכול לנתק אחרים.

1

בפגישה שבה אתה מארח, הקש על הסמל ' משתתפים ' כדי להציג את רשימת המשתתפים.

2

הקש על האדם שברצונך להתנתק.

3

הקש על הסר משיחה .4

Webex יסיר את המשתתף שנבחר ויידע אותם.