W przypadku spotkań Webex i spotkań w pokoju osobistym gospodarz i współprowadzący mogą odłączyć uczestnika od spotkania. Ta sama funkcjonalność jest dostępna na spotkaniach na tablicach Webex, jeśli używasz kontrolera dotykowego z tablicą. Na pokładzie Pro możesz usunąć uczestnika z kontroli połączeń na tablicy. Podczas spotkań Webex App każdy uczestnik spotkania może odłączyć innych.

1

Na spotkaniu, które prowadzisz, dotknij ikony Uczestnicy, aby wyświetlić listę uczestników.

2

Kliknij osobę, którą chcesz rozłączyć.

3

Dotknij opcji Usuń z połączenia .4

Webex usunie wybranego uczestnika i powiadomi go.