U Webex Meetings i osobni sastanci, host i co-host mogu rastaviti sudionika s sastanka. Ista funkcionalnost je dostupna na sastancima na Webex zajednice, ako koristite dodirni kontroler s odborom. Na brodu Pro možete ukloniti sudionika iz poziva kontrole na ploči. Na sastancima Webex App svi na sastanku mogu prekinuti vezu s drugima.

1

Na sastanku koji ste hostovali dodirnite ikonu sudionici za pregled popisa sudionika.

2

Dodirnite osobu koju želite rastaviti.

3

Dotaknite Ukloni iz poziva .4

Webex će ukloniti odabranog sudionika i neka znaju.