Na sastancima Webex Meetings i osobne sobe domaćin i suorganizator mogu isključiti sudionika sa sastanka na uređaju Board, Table ili Room Series. Tijekom Webex sastanaka aplikacija svi sudionici sastanka mogu prekinuti vezu s drugima.

1

U sastanku kojem ste domaćin pristupite kontrolama poziva i dodirnite gumb Sudionici .


 

Na uređaju serije DX, MX ili SX gumb sudionici nalazi se na početnom zaslonu vašeg uređaja ili kontrolera tijekom poziva.

2

Dodirnite osobu s kojom želite prekinuti vezu.

3

Dodirnite Ukloni iz poziva .4

Webex će ukloniti odabranog sudionika i obavijestiti ga.