Na Webex sastancima i sastancima u osobnim sobama domaćin i sudomaćin mogu isključiti sudionika sa sastanka. Ista funkcionalnost dostupna je na sastancima na Webex pločama, ako koristite kontroler osjetljiv na dodir s pločom. Na ploči Pro možete ukloniti sudionika iz kontrola poziva na ploči. Tijekom Webex App sastanaka, svi na sastanku mogu isključiti druge.

1

Na sastanku koji organizirate dodirnite ikonu Sudionici kako biste vidjeli popis sudionika.

2

Dodirnite osobu koju želite odspojiti.

3

Dodirnite Ukloni iz poziva.4

Webex će ukloniti odabranog sudionika i obavijestiti ga.