1

Přihlaste se ke správě webexu a přejděte na > konfigurace běžných > webu.

2

Přejděte dolů na Možnosti zabezpečení > Ostatní azaškrtněte Skrýt odkaz na schůzku ze zobrazení účastníků v rámci schůzek (schůzky a události). Tato možnost není ve výchozím nastavení zaškrtnutí.


 
Pokud je skrytá, je pro účastníky v okně Informace o schůzce, nabídce Další možnosti a nabídce Schůzka zakázána možnost Kopírovat odkaz na schůzku. Hostitelé mohou stále sdílet odkazy na schůzky v rámci schůzek.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com/oblasti přejděte do části Služby a vyberte Možnost Schůzka.

2

Vyberte web Webex, který chcete aktualizovat.

3

Vyberte Konfigurovat > nastavení > webu.

4

Zaškrtněte políčko Skrýt odkaz na schůzku ze zobrazení účastníků v rámci schůzek (schůzky a události). Tato možnost není ve výchozím nastavení zaškrtnutí.


 
Pokud je skrytá, je pro účastníky v okně Informace o schůzce, nabídce Další možnosti a nabídce Schůzka zakázána možnost Kopírovat odkaz na schůzku. Hostitelé mohou stále sdílet odkazy na schůzky v rámci schůzek.