1

Logg inn på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Vanlige nettstedinnstillinger > Alternativer > .

2

Bla ned til Sikkerhetsalternativer > Annet, og merk av for Skjul møtekobling fra deltakervisning i møter (Meetings og Events). Det er ikke merket av for dette alternativet som standard.


 
Når alternativet Kopier møtekobling er skjult, er det deaktivert for deltakere i Møteinformasjon-vinduet, Flere alternativer-menyen og Møte-menyen. Verter kan fortsatt dele møtekoblinger i møter.

Hvis du skjuler møte- og hendelseskoblinger i møter, hindres deltakerne fra å invitere uønskede gjester ved at koblingene blir vanskeligere å kopiere og dele. Det hindrer imidlertid ikke deltakerne fra å kopiere og dele møtekoblinger fra e-postinvitasjonene sine.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com/ går du til Tjenester og velger Møte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og velg Konfigurer nettsted.

3

Velg Sikkerhet under Fellesinnstillinger.

4

Bla ned til Annet, og merk av for Skjul møtekobling fra deltakervisning i møter (Meetings og Events).

Det er ikke merket av for dette alternativet som standard.


 
Når alternativet Kopier møtekobling er skjult, er det deaktivert for deltakere i Møteinformasjon-vinduet, Flere alternativer-menyen og Møte-menyen. Verter kan fortsatt dele møtekoblinger i møter.