1

Logg på Webex Administration, og gå til Konfigurasjon > Vanlige områdeinnstillinger > Alternativer.

2

Rull ned til Sikkerhetsalternativer > Annet , og merk av for Skjul møtekobling fra deltakervisning i møter (Møter og arrangementer). Det er ikke merket av for dette alternativet som standard.


 
Når alternativet Kopier møtekobling er skjult, er alternativet Kopier møtekobling deaktivert for deltakere i vinduet Møteinformasjon, Flere alternativer-menyen og Møte-menyen. Verter kan fortsatt dele møtekoblinger i møter.

1

Gå til Tjenester i kundevisningen i https://admin.webex.com/, og velg Møte.

2

Velg Webex-området du vil oppdatere.

3

Velg Konfigurer område > Vanlige innstillinger > Alternativer for område .

4

Merk av for Skjul møtekobling fra deltakervisning i møter (Møter og arrangementer). Det er ikke merket av for dette alternativet som standard.


 
Når alternativet Kopier møtekobling er skjult, er alternativet Kopier møtekobling deaktivert for deltakere i vinduet Møteinformasjon, Flere alternativer-menyen og Møte-menyen. Verter kan fortsatt dele møtekoblinger i møter.