1

Prihláste sa do Webex Administration a prejdite na Konfigurácia > Spoločné nastavenia lokality > možnosti.

2

Prejdite nadol na Možnosti zabezpečenia > Iné a skontrolujte Skryť odkaz na schôdzu v zobrazení účastníkov v rámci schôdzí (Stretnutia a udalosti). Táto možnosť je predvolene nezačiarknutá.


 
Keď je skrytý, Kopírovať odkaz na stretnutie možnosť je zakázaná pre účastníkov v Informácie o stretnutí okno, Viac možností menu a Stretnutie Ponuka. Hostitelia môžu naďalej zdieľať odkazy na stretnutia v rámci stretnutí.

Skrytie odkazov v rámci schôdzí odrádza účastníkov od pozývania nechcených hostí tým, že odkazy sú menej vhodné na kopírovanie a zdieľanie. Účastníkom to nebráni v kopírovaní a zdieľaní odkazov na stretnutia z ich e-mailových pozvánok.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com/, ísť do Službya vyberte Stretnutie.

2

Vyberte webovú stránku Webex, pre ktorú chcete zmeniť nastavenia, a vyberte Konfigurovať stránku.

3

Pod Spoločné nastavenia, vyberte Bezpečnosť.

4

Prejdite nadol na Iné a skontrolujte Skryť odkaz na schôdzu v zobrazení účastníkov v rámci schôdzí (Stretnutia a udalosti).

Táto možnosť je predvolene nezačiarknutá.


 
Keď je skrytý, Kopírovať odkaz na stretnutie možnosť sa pre účastníkov zobrazí neaktívne Informácie o stretnutí okno, Viac možností menu a Stretnutie Ponuka. Hostitelia môžu naďalej zdieľať odkazy na stretnutia v rámci stretnutí.