1

Zaloguj się do Webex Administration i przejdź do Konfiguracja > Wspólne ustawienia witryny > Opcje.

2

Przewiń w dół do Opcje bezpieczeństwa > Inne i sprawdź Ukryj łącze do spotkania w widoku uczestnika w spotkaniach (spotkania i wydarzenia) . Ta opcja domyślnie nie jest zaznaczona.


 
Po ukryciu przycisk Kopiuj łącze do spotkania opcja jest wyłączona dla uczestników w Informacje o spotkaniu okno, Więcej opcji menu, a przycisk Spotkanie menu. Prowadzący mogą nadal udostępniać łącza do spotkań w ramach spotkań.

Ukrywanie łączy w spotkaniach zniechęca uczestników do zapraszania niepożądanych gości, sprawiając, że takie łącza stają się trudniejsze do skopiowania i udostępnienia. Nie zapobiega to możliwości kopiowania i udostępniania łączy do spotkań z zaproszeń e-mail poszczególnych uczestników.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com/ przejdź do strony Usługi i wybierz pozycję Spotkanie.

2

Wybierz witrynę Webex, dla której chcesz zmienić ustawienia, i wybierz pozycję Skonfiguruj witrynę.

3

W części Ustawienia ogólne wybierz opcję Bezpieczeństwo.

4

Przewiń w dół do obszaru Inne i zaznacz pole wyboru Ukryj łącze do spotkania w widoku uczestnika w spotkaniach (Meetings i Events).

Ta opcja domyślnie nie jest zaznaczona.


 
Po ukryciu opcja Kopiuj łącze do spotkania jest wyszarzona dla uczestników w oknie Informacje o spotkaniu, w menu Więcej opcji oraz w menu Spotkanie. Prowadzący mogą nadal udostępniać łącza do spotkań w ramach spotkań.