1

Zaloguj się do webex administracji i przejdź do konfiguracji > typowe ustawienia witryny > opcje.

2

Przewiń w dół do opcji zabezpieczeń > Inne i zaznacz pozycję Ukryj łącze do spotkania z widokiem uczestników w ramach spotkań (Spotkania i wydarzenia). Ta opcja jest domyślnie niezaznaczona.


 
Po ukryciu opcja Kopiuj łącze spotkania jest wyłączona dla uczestników w oknie Informacje o spotkaniu, menu Więcej opcji i menu Spotkanie. Hosty mogą nadal udostępniać łącza spotkań w ramach spotkań.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com/obszarze przejdź do strony Usługi i wybierz pozycję Spotkanie.

2

Wybierz witrynę webex, którą chcesz zaktualizować.

3

Wybierz pozycję Konfiguruj witrynę > typowe ustawienia > opcji witryny .

4

Zaznacz pozycję Ukryj łącze do spotkania z widoku uczestnika w ramach spotkań (Spotkania i wydarzenia). Ta opcja jest domyślnie niezaznaczona.


 
Po ukryciu opcja Kopiuj łącze spotkania jest wyłączona dla uczestników w oknie Informacje o spotkaniu, menu Więcej opcji i menu Spotkanie. Hosty mogą nadal udostępniać łącza spotkań w ramach spotkań.