1

Prijavite se u Administraciju Webexa i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

Pomerite se nadole do opcije bezbednosti > ostalo" i proverite vezu "Sakrij sastanak" iz prikaza učesnika u okviru sastanaka (sastanci i događaji). Ova opcija je podrazumevano neproverena.


 
Kada je skrivena, opcija Kopiraj vezu za sastanak je onemogućena za učesnike u prozoru "Informacije o sastanku", meniju "Više opcija" i meniju "Sastanak". Domaćini i dalje mogu da dele veze za sastanke unutar sastanaka.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.com/programu Izaberite stavku Usluge i izaberite sastanak.

2

Odaberite Webex lokaciju koju želite da ažurirate.

3

Izaberite stavku Konfiguriši lokaciju > uobičajene > opcija lokacije.

4

Proverite sakrij vezu za sastanak iz prikaza učesnika u okviru sastanaka (sastanci i događaji). Ova opcija je podrazumevano neproverena.


 
Kada je skrivena, opcija Kopiraj vezu za sastanak je onemogućena za učesnike u prozoru "Informacije o sastanku", meniju "Više opcija" i meniju "Sastanak". Domaćini i dalje mogu da dele veze za sastanke unutar sastanaka.