1

Prijavite se u Webex administraciju i idite na > u opciju "> opcije".

2

Pomerite se nadole do bezbednosnih opcija > druge i proverite sakrij vezu ka sastanku iz prikaza učesnika u okviru sastanaka (Meetings i Events). Ova opcija podrazumevano nije izabrana.


 
Kada je skrivena, opcija Kopiraj vezu za sastanak je onemogućena za učesnike u prozoru Informacije o sastanku, meni "Još opcija" i meni "Sastanak". Organizatori i dalje mogu da dele veze do sastanaka u okviru sastanaka.

Ako sakrijete veze u okviru sastanaka, to će učesnike da odvrati od pozivanja neželjenih gostiju jer veze neće biti pogodne za kopiranje i deljenje. To ne sprečava učesnike da kopiraju i dele veze do sastanaka iz e-poruka sa pozivnicama.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com/, idite do stavke Usluge i izaberite stavku Sastanci.

2

Izaberite Webex lokaciju za koju ćete promeniti podešavanja i izaberite Konfiguriši lokaciju.

3

U okviru stavke Zajednička podešavanja izaberite Bezbednost.

4

Pomerite se nadole do stavke Ostalo i potvrdite opciju Sakrij vezu do sastanka iz prikaza učesnika u okviru sastanaka (Meetings i Events).

Ova opcija podrazumevano nije izabrana.


 
Kada je skrivena, opcija Kopiraj vezu do sastanka se prikazuje zatamnjena učesnicima u prozoru Informacije o sastanku, meniju Još opcija i meniju Sastanak. Organizatori i dalje mogu da dele veze do sastanaka u okviru sastanaka.