1

Logga in på Webex-administration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

Bläddra ner till Säkerhetsalternativ > Annat och markera Döljmöteslänk i deltagarvyn i möten (Meetings ochEvents) . Det här alternativet är avmarkerat som standard.


 
När alternativet Kopiera möteslänk är dolt inaktiveras det för deltagare i fönstret Mötesinformation, på menyn Fler alternativ och Möte-menyn. Värdar kan fortfarande dela möteslänkar inom möten.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com/går du till Tjänster och väljer Möte.

2

Välj den Webex-webbplats som du vill uppdatera.

3

Välj Konfigurera webbplats för > Allmänna inställningar > Webbplatsalternativ.

4

Markera Dölj möteslänken från deltagarvyn i meetings (Meetings och Events). Det här alternativet är avmarkerat som standard.


 
När alternativet Kopiera möteslänk är dolt inaktiveras det för deltagare i fönstret Mötesinformation, på menyn Fler alternativ och Möte-menyn. Värdar kan fortfarande dela möteslänkar inom möten.