Standardní formát pro všechny nahrávky je MP4. V závislosti na nastavení webu webex zobrazí prohlášení o identitě financujícího při každém stažení nebo přehrání nahrávky. Přijměte podmínky prohlášení o vyloučení odpovědnosti, abyste mohli pokračovat.


Kdokoli, s kým sdílíte odkaz na nahrávání, jej může přehrát a stáhnout z zobrazení přehrávače . Sdílejte ji s účastníky, aby se mohli vrátit na schůzku nebo s lidmi, kteří se nemohli zúčastnit.

1

Přihlaste se k webu Webexa přejděte na Nahrávky .

2

Vyhledejte záznam, který chcete stáhnout, a vyberte odpovídající tlačítko Stáhnout.

3

Pokud se zobrazí prohlášení o identitě financujícího, vyberte Přijmout podmínky a pokračujte.