הפורמט הסטנדרטי עבור כל ההקלטות הוא MP4. בהתאם להגדרות האתר שלך, Webex מציג כתב ויתור בכל פעם שאתה מוריד או מפעיל הקלטה. קבל את תנאי כתב הוויתור להמשך.


כל מי שאתה משתף איתו את קישור ההקלטה יכול לנגן ולהוריד אותו מתצוגת הנגן . שתף אותו עם המשתתפים כדי שיוכלו לחזור לפגישה, או עם אנשים שלא יכלו להשתתף.

1

היכנס לאתרWebex שלך ועבור אל הקלטות .

2

אתר את ההקלטה שברצונך להוריד ובחר בלחצן ההורדה המתאים .

3

אם מופיע כתב ויתור, בחר קבל כדי לקבל את התנאים ולהמשיך.