Standardformatet for alle opptak er MP4. Avhengig av nettstedsinnstillingene viser Webex en ansvarsfraskrivelse hver gang du laster ned eller spiller av et opptak. Godta vilkårene i ansvarsfraskrivelsen for å fortsette.


Alle du deler innspillingskoblingen med, kan spille av og laste den ned fra spillervisningen . Del den med deltakere slik at de kan referere tilbake til møtet, eller med personer som ikke kunne delta.

1

Logg på Webex-nettstedet ditt, og gå til Opptak .

2

Finn innspillingen du vil laste ned, og velg den tilsvarende Last ned-knappen .

3

Hvis det vises en ansvarsfraskrivelse, velger du Godta for å godta vilkårene og fortsette.