Standardformatet for alle opptak er MP4. Avhengig av nettstedsinnstillingene viser Webex en ansvarsfraskrivelse hver gang du laster ned eller spiller av et opptak. Godta vilkårene i ansvarsfraskrivelsen for å fortsette.


Alle du deler opptakskoblingen med, kan spille av og laste den ned fra spillervisningen. Del den med deltakere slik at de kan referere tilbake til møtet, eller med personer som ikke kunne delta.

1

Logg på Webex-nettstedet ditt, og gå til Opptak.

2

Finn opptaket du vil laste ned, og velg den tilsvarende Last ned-knappen.

3

Hvis det vises en ansvarsfraskrivelse, velger du Godta for å godta vilkårene og fortsette.