Standardni format za sve snimke je MP4.

Svako sa kim delite vezu snimka može da se reprodukuje i preuzme iz prikaza plejera. Delite je sa učesnicima da bi mogli da se pridruže sastanku ili sa ljudima koji nisu mogli da prisustvuju.

1

Prijavite se u User Hub.

2

Izaberite snimke sa panela za navigaciju.

3

Kliknite na "Preuzmi "Downloadpored snimka koji želite da preuzmete.


 
Ako se pojavi izjava o odricanju od odgovornosti, izaberite Prihvati da biste prihvatili uslove i nastavite.