Standardni format za sve snimke je MP4. U zavisnosti od postavki lokacije, Webex prikazuje odricanje odgovornosti svaki put kada preuzmete ili reprodukujete snimanje. Prihvatite uslove odricanja odgovornosti da biste nastavili.


Svako sa kim delite vezu za snimanje može da je reprodukuje i preuzme iz prikaza igrača . Podelite ga sa učesnicima kako bi mogli da se vrate na sastanak ili sa osobama koje nisu mogle da prisustvuju sastanku.

1

Prijavite se na Webex lokacijui idite na lokaciju "Snimci" .

2

Pronađite snimak koji želite da preuzmete i izaberite odgovarajuće dugme za preuzimanje.

3

Ako se pojavi odricanje odgovornosti, kliknite na dugme Prihvati da biste prihvatili uslove i nastavite.