Standardowym formatem dla wszystkich nagrań jest MP4. W zależności od ustawień witryny Webex wyświetla zastrzeżenie za każdym razem, gdy pobierasz lub odtwarzasz nagranie. Zaakceptuj warunki wyłączenia odpowiedzialności, aby kontynuować.


Każda osoba, której udostępnisz łącze do nagrywania, może je odtworzyć i pobrać z widoku odtwarzacza . Udostępnij go uczestnikom, aby mogli odwołać się do spotkania, lub osobom, które nie mogły w nim uczestniczyć.

1

Zaloguj się do swojej witrynyWebex i przejdź do sekcji Nagrania .

2

Znajdź nagranie, które chcesz pobrać, i wybierz odpowiedni przycisk Pobierz .

3

Jeśli pojawi się zastrzeżenie, wybierz pozycję Akceptuj , aby zaakceptować warunki i kontynuować.