Digitální značení umožňuje zobrazovat vlastní video a statické obrázky na obrazovce mezi schůzkami nebo v době, kdy je zařízení Cisco Webex Share nečinné. Můžete zobrazovat reklamní obsah a propagovat svou značku, ale také zobrazovat oznámení nebo informace pro návštěvníky a interní zaměstnance.

Digitální značení vyžaduje přístup k aplikaci Appspace.

Webex Share přejde po 2 minutách nečinnosti do režimu digitálního značení. Obrázky se nezobrazují během schůzek, sdílení obrazovky ani během nadcházejících naplánovaných událostí kalendáře.

Pokud používáte statické obrázky, mějte na paměti následující specifikace:

 • Maximální rozlišení je 1920×1080. Pokud nahrajete větší obrázek, aplikace Appspace změní jeho velikost.

 • Podporované formáty statických obrázků jsou .png a .jpeg.

Pokud používáte video, mějte na paměti následující specifikace:

 • Formát kontejneru: .mp4.

 • Kódování videa: H.264.

 • Žádné B frames. Pokud ke kódování videa používáte nástroj Handbrake, vyberte parametr nulová latence.

Doporučené hodnoty H. 264 pro video jsou následující:

 • Hlavního profil.

 • Level 4.2.

 • Maximální rozlišení 1920×1080 a maximální snímková frekvence 30 snímků za sekundu. Pokud toto nastavení překročíte, video se nepřehraje. Normální přehrávání videa se obnoví, jakmile zařízení Webex Share obdrží další video.

 • Optimalizujte pro webové streamované video.

Pokud streamujete video, vypněte režim nízké šířky pásma.


Nastavení zobrazení ovlivňuje obrázky digitálního značení. Pokud se statický obraz zobrazuje zkresleně nebo v nízké kvalitě, změňte nastavení zobrazení televizoru. Někteří výrobci displejů například umožňují snížit nastavení ostrosti nebo změnit režim obrazu na počítač nebo jeho ekvivalent. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s televizorem.

Po konfiguraci digitálního značení se změní následující nastavení pohotovostního režimu:

 • Pohotovostní režim > Prodleva se obnoví na hodnotu Zapnuto.

 • Pohotovostní režim > Prodleva se obnoví na 120 minut a režim spánku. Jedná se o prodlevu před přechodem zařízení do režimu spánku.

HTML5 není podporováno.

Další informace naleznete v dokumentaci Appspace pro digitální značení na adrese https://docs.appspace.com/latest/how-to/configure-wallpaper-for-cisco-webex-share/ .

Než začnete

Potřebujete účet správce Appspace a zabezpečenou adresu URL HTTP pro svůj kanál Appspace. Pokud váš server Appspace používá certifikát podepsaný svým držitelem, sdílíte tento certifikát se zařízením Webex Share. Pokud máte místní server Appspace a certifikát s podpisem důvěryhodné certifikační autority, pak svůj certifikát nesdílíte.

1

Na obrazovce zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte do části Zařízení.

2

Vyberte zařízení z inventáře a otevřete možnost Rozšířené konfigurace.

3

Vyberte možnost Server digitálního značení.

4

Do pole zadejte adresu URL AppSpace.

5

Klikněte na tlačítko Použít.