Met Digital Signage kunt u aangepaste videobeelden en foto's op uw beeldscherm weergeven tussen vergaderingen door of wanneer Webex Share inactief is. U kunt bijvoorbeeld reclame weergeven om uw merk te adverteren, maar u kunt ook mededelingen voor bezoekers en interne medewerkers weergeven of algemene informatie.

Voor digitale aanwijzingen hebt u toegang tot Appspace nodig.

Webex Share schakelt na 2 minuten inactiviteit de Signage-modus in. Afbeeldingen worden niet weergegeven tijdens vergaderingen, scherm delen of tijdens geplande gebeurtenissen op de kalender.

Als u statische afbeeldingen gebruikt, moet u rekening houden met de volgende specificaties:

 • De maximale resolutie is 1920 x 1080. Als u een afbeelding uploadt die groter is, past Appspace het formaat aan.

 • Bestandsindelingen voor foto's die worden ondersteund, zijn .png en .jpeg.

Als u video gebruikt, moet u rekening houden met de volgende specificaties:

 • Indeling container: .mp4.

 • Videocodering: H.264.

 • Geen B-frames. Als u Handbrake gebruikt om uw video te coderen, selecteert u de parameter zerolatency afstemmen.

De aanbevolen H.264-instellingen voor video zijn als volgt:

 • Hoofdprofiel.

 • Niveau 4.2.

 • Maximale resolutie van 1920 x 1080 en een maximale framesnelheid van 30 frames per seconde. De video wordt niet afgespeeld als u deze instellingen overschrijdt. Normale videoweergave wordt hervat wanneer Webex Share de volgende video ontvangt.

 • Optimaliseren voor videowebstreaming.

Schakel de Modus voor Lage Bandbreedte uit als u video streamt.


Uw beeldscherminstellingen kunnen van invloed zijn op de afbeeldingen voor digitale aanwijzingen. Als uw foto's vervormd of slecht van kwaliteit zijn, wijzigt u de weergave-instellingen van de tv. Bij sommige beeldschermfabrikanten kunt u bijvoorbeeld de instelling Scherpte verlagen of de Afbeeldingsmodus wijzigen in Computer of iets vergelijkbaars. Zie de documentatie bij uw tv voor meer informatie.

Nadat u Digital Signage hebt geconfigureerd, worden de volgende instellingen voor stand-by gewijzigd:

 • Stand-by > Beheer wordt gereset naar Aan.

 • Stand-by > Vertraging wordt weer op 120 minuten en slaapmodus teruggezet. Dit is de vertraging voordat het apparaat op slaapmodus overgaat.

HTML5 wordt niet ondersteund.

Meer informatie vindt u in de Appspace-documentatie voor digitale aanwijzingen op https://docs.appspace.com/latest/how-to/configure-wallpaper-for-cisco-webex-share/

Voordat u begint

U hebt een Appspace-beheerdersaccount en een HTTP Secure URL voor uw Appspace-kanaal nodig. Als uw Appspace-server een zelfondertekend certificaat gebruikt, deelt u het certificaat met Webex Share. Als u een lokale Appspace-server hebt en een certificaat dat is ondertekend door een vertrouwde certificeringsinstantie, deelt u het certificaat niet.

1

In de klantweergave in https://admin.webex.com/, gaat u naar Apparaten.

2

Selecteer uw apparaat in de lijst en open Geavanceerde configuraties.

3

Selecteer DigitalSignageServer.

4

Voer in het veld uw AppSpace-URL in.

5

Klik op Toepassen.