Med digital skyltning kan du visa anpassad video och statiska bilder på skärmen mellan möten eller när Webex Share är inaktiv. Du kan visa annonsinnehåll och marknadsföra ditt varumärke, men även presentera tillkännagivanden och information för besökare och personal.

Digital signering kräver åtkomst till AppSpace.

Webex Share övergår till skyltningsläge efter två minuters inaktivitet. Bilder visas inte under möten, skärmdelning eller under kommande schemalagda kalenderhändelser.

Om du använder statiska bilder bör du observera följande specifikationer:

 • Maximal upplösning är 1920x1080. Om du laddar upp en större bild kan AppSpace ändra storlek på den.

 • Statiska bildformat som stöds är .png och .jpeg.

Om du använder video bör du observera följande specifikationer:

 • Behållarformat: .mp4.

 • Videokodning: H.264.

 • Inga B-ramar. Om du använder Handbrake för att koda video ska du välja inställningen noll latens.

Rekommenderade inställningar för H.264 för video är följande:

 • Huvudprofil.

 • Nivå 4.2.

 • Max upplösning på 1920x1080 och max bildfrekvens på 30 bildrutor per sekund. Video spelas inte upp om du överskrider dessa inställningar. Normal videouppspelning återupptas när Webex Share tar emot nästa video.

 • Optimera för webbströmning av video.

Inaktivera lågt bandbreddsläge om du strömmar video.


 

Dina skärminställningar påverkar dina digitala signeringsbilder. Om dina statiska bilder visas förvrängda eller i dålig kvalitet ska du ändra TV:ns skärminställningar. Exempelvis låter vissa skärmtillverkare dig sänka skärpan eller ändra bildläge till Dator eller motsvarandet. Mer information finns i dokumentationen som medföljde TV:n.

När du har konfigurerat digital signering ändras följande inställningar för vänteläge:

 • Standby > Kontroll återställs till På.

 • Standby > fördröjning återställs till 120 minuter och viloläge. Det är fördröjningen innan enheten övergår i strömsparläge.

HTML5 stöds inte.

Mer information finns i AppSpace-dokumentationen för digital skyltning på https://docs.appspace.com/latest/how-to/configure-wallpaper-for-cisco-webex-share/

Innan du börjar

Du behöver ett AppSpace-administratörskonto och en HTTPS URL-adress till din AppSpace-kanal. Om din AppSpace-server använder ett självsignerat certifikat delar du certifikatet med Webex Share. Om du har en lokal AppSpace-server med ett certifikat som är signerat av en betrodd certifikatutfärdare delar du inte ditt certifikat.

1

Från kundvyn på https://admin.Webex.com/ går du till sidan Enheter.

2

Välj din enhet i listan och öppna Avancerade inställningar.

3

Välj DigitalSignageServer.

4

Ange din AppSpace-URL i fältet.

5

Klicka på Använd.