Hlasová klávesnice

Následuje popis použití vizuální klávesnice.

  • Chcete-li procházet znaky, přesuňte hlavu doleva a doprava.

  • Chcete-li zadat znak, vyslte odpovídající slovo pod písmeno, které chcete zadat. Chcete-li například zadat písmeno b, řekněte Bravo.

  • Můžete zadat více písmen najednou vysovíte odpovídající slova společně. Chcete-li například zadat jméno Becky, řekněte Bravo Echo Charlie Kilo Yankee.

  • Chcete-li změnit způsob zadávání dat do textových polí, například režim A B C, Symboly nebo Čísla .

  • Po dokončení zadávání textu řekněte příkaz odeslat akci, který je na obrazovce. Například v příkladu uvedeném výše je akce odeslání Odeslat.

  • Chcete-li položku vymazat, odstraňte poslední písmeno nebo zrušte platnost položky backspace.

  • Chcete-li vrátit zpět poslední položku, řekněte Zpět.


Znak nemusí být viditelný na obrazovce, aby mohl být zadán.

Použít diktování

Diktování umožňuje používat přirozený jazyk pro zadávání informací.

1

Chcete-ě zobrazit více možností zadávání, řekněte Další možnosti.

2

Chcete-li přepnout do režimu diktování, řekněte Diktování.

3

Řekni slova, která chceš zadat.


 

Můžete říci tečka com pro zadání textu .com.

4

Po dokončení diktování se na HMT zobrazí vykreslený text na obrazovce.

Hlasové příkazy

Přihlásit se

Hlasový příkaz

Akce

Skenovat kód

Ověřuje pomocí QR kódu

Zadejte uživatelské jméno a heslo.

Ověřuje pomocí uživatelského jména a hesla

Hlavní funkce

Hlasový příkaz

Akce

Nabídka

Zobrazení možností nabídky

Nápověda aplikace Webex

Popisy běžně používaných příkazů

Odeslat protokoly

Nahrání protokolů ze zařízení

Odháněč

Odhlaste se z experta na vyžádání

Předchozí stránka / Další stránka

Přejde na 1 stránku doleva / doprava

Přímé

Prohledává přímé prostory a uvádí kontakty

Skupina

Prohledává skupinové prostory

Týmy

Zobrazí existující týmy.

Vybrat položku <item number="">

Vybere položku přidruženou k zadanému číslu položky.

Hledat přímo

Prohledává přímé prostory

Vyhledávací týmy

Prohledává tým

Požádat o pomoc (od vybraného týmu)

Odešle žádost o pomoc všem členům týmu.

Hledat členy

Vyhledá člena týmu.

Volání

Zavolá vybranému kontaktu.

Požádat o pomoc (od vybraného kontaktu)

Odešle žádost o pomoc vybranému kontaktu.

Zrušit hovor

Zruší hovor.

Hovory

Hlasový příkaz

Akce

Zobrazit ovládací prvky / Skrýt ovládací prvky

Zobrazí a skryje nabídku ovládacích prvků.

Ruční zaostření

Přepnutí do režimu ručního zaostřování

Zaostřovat bod 1... 9

Výběr zaostřového bodu na obrazovce

Automatické zaostření

Přepnutí do režimu automatického zaostřování

Úroveň expozice 1... 5

Mění úroveň expozice

Úroveň hlasitosti 1... 5

Změní úroveň hlasitosti.

Úroveň přiblížení 1... 5

Změní úroveň přiblížení

Pořídit fotografii

Posídá fotografii aktuálního zobrazení kamery

Přidat poznámku

Spustí režim poznámek.

Barva

Otevře nabídku barev poznámek.

tvar

Otevře nabídku obrazce poznámek.

Pozastavit / Obnovit hovor

Pozastaví zvukový a video signál, dokud nebude hovor obnoven

Pořizování snímků obrazovky

Pořizování snímků obrazovky sdílené obrazovky

Připojit k hovoru

Připojení k naplánovanému hovoru

Ukončit hovor

Ukončí hovor.

Přijmout

Přijetí neplánované výzvy

Zamítnout

Odmítnutí neplánované výzvy

Klávesové příkazy

Hlasový příkaz

Akce

písmena

Přepne klávesnici na klávesnici abecedy a zadá písmena.

Čísla

Přepne klávesnici na číselné klávesnice a zadá čísla.

symboly

Přepne klávesnici na klávesnici symbolů a zadá symboly.

Režim Abc

Přepne klávesnici na klávesnici režimu ABC

Zobrazit možnosti / Skrýt volby

Zobrazí a skryje možnosti klávesnice.

Bezpečný vstup

Přepne vstupní režim pro zabezpečení

Normální položka

Přepne režim zadávání do normálního režimu.

diktát

Aktivuje diktát a zadá text na základě rozpoznávání řeči.

Skenovat kód

Skenuje QR kód

Zapálení/ vypnutí svítilny

Zapíná / vypíná baterku

Zavřít klávesnici

Zavře klávesnici

backspace

Odstraní poslední znak.

Vymazat text

Vymaže text ve vstupním poli.

Zpět

Vrátí zpět poslední položku.

Přijmout

Přijme zadané informace.

Globální příkazy

Hlasový příkaz

Akce

Navigace domů

Přejde na domovskou obrazovku.

Přechod zpět

Přejde na předchozí obrazovku.

Moje ovládací prvky

Přejde na ovládací panel systému.

Ztlumit mikrofon

Dočasně ztlumí mikrofon

Moje oznámení

Otevře oddíl oznámení

Poslední aplikace

Otevře aplikace spuštěné na pozadí.

Zobrazit nápovědu

Zobrazí rozbalovací okno s nápovědou pro příkazy přidružené k aktuální obrazovce.