Taletastatur

Nedenfor finner du en beskrivelse av hvordan du bruker det visuelle tastaturet.

  • Hvis du vil bla gjennom tegnene, beveger du hodet mot venstre og høyre.

  • Hvis du vil skrive inn et tegn, sier du det tilsvarende ordet under bokstaven du vil skrive inn. Hvis du for eksempel vil skrive inn bokstaven b, sier du Bravo.

  • Du kan skrive inn flere bokstaver samtidig ved å si de tilsvarende ordene sammen. Hvis du for eksempel vil skrive inn navnet Becky, sier Bravo Echo Charlie Kilo Yankee.

  • Hvis du vil endre hvordan du skriver inn data i tekstfelt, sier du A B C-modus, Symboler eller Tall .

  • Når du er ferdig med å skrive inn teksten, sier du kommandoen send handling som vises på skjermen. I eksemplet ovenfor er for eksempel sendehandlingen Send.

  • Hvis du vil fjerne oppføringen, sier du Tilbake for å fjerne den siste bokstaven ellerCleartext for å fjerne alle.

  • Hvis du vil angre den siste oppføringen, sier du Angre.


Tegnet trenger ikke å være synlig på skjermen for å bli skrevet inn.

Bruk diktering

Diktering lar deg bruke naturlig språk til å legge inn informasjon.

1

Hvis du vil vise flere inndataalternativer, sier du Flere alternativer.

2

Hvis du vil bytte til dikteringsmodus, sier du Diktering.

3

Si ordene du vil skrive inn.


 

Du kan si dot com for å skrive inn teksten .com .

4

Når du har fullført dikteringen, viser HMT den gjengitte teksten på skjermen.

Talekommandoer

Logg på

Stemmekommando

Handling

Skann kode

Godkjenner ved hjelp av en QR-kode

Skriv inn brukernavn og passord

Godkjenner bruk av brukernavn og passord

Hovedfunksjoner

Stemmekommando

Handling

Meny

Vise menyalternativer

Webex-hjelp

Beskrivelser for vanlige kommandoer

Send logger

Last opp logger fra enheten

Underskrift

Logg av fra Expert On Demand

Forrige side / Neste side

Navigerer til 1 side til venstre / høyre

Direkte

Søker i direkteområdene dine og viser kontakter

Gruppe

Søker på gruppeområdene dine

Team

Viser eksisterende team

Velg vare <item number="">

Velger vare som er knyttet til det angitte varenummeret

Søk direkte

Søker i direkteområdene dine

Søk i team

Søker i teamet

Be om hjelp (fra valgt team)

Sender en forespørsel om hjelp til alle teammedlemmer

Søk medlemmer

Søker etter et teammedlem

Ring opp

Ringer til den valgte kontakten

Be om hjelp (fra valgt kontakt)

Sender en forespørsel om hjelp til den valgte kontakten

Avbryt samtale

Avbryter en samtale

Anrop

Stemmekommando

Handling

Vis kontroller / Skjul kontroller

Viser og skjuler kontrollmenyen

Manuell fokusering

Bytte til manuell fokuseringsmodus

Fokuspunkt 1... 9

Velg et fokuspunkt på skjermen

Autofokus

Bytte til modus for automatisk fokus

Eksponeringsnivå 1... 5

Endrer eksponeringsnivå

Volumnivå 1... 5

Endrer volumnivå

Zoom nivå 1... 5

Endrer zoomenivået

Ta bilde

Tar et bilde av gjeldende kameravisning

Kommenter

Starter merknadsmodus

Farge

Åpner menyen for merknadsfarge

skikkelse

Åpner menyen for merknadsfigur

Stans samtale midlertidig / fortsett

Stanser lyd- og videosignalet midlertidig til samtalen gjenopptas

Ta skjermbilde

Tar et skjermbilde av delt skjerm

Delta i samtale

Bli med i en planlagt samtale

Avslutt samtale

Avslutter samtalen

Godta

Godta et anrop som ikke er planlagt

Avvis

Avvise et ikke-planlagt anrop

Tastaturkommandoer

Stemmekommando

Handling

Bokstaver

Bytter tastatur til alfabettastatur for å skrive inn bokstaver

Numre

Bytter tastatur til talltastatur for å skrive inn tall

Symboler

Bytter tastatur til symboltastatur for å skrive inn symboler

Abc-modus

Bytter tastatur til ABC-modustastatur

Vis alternativer / Skjul alternativer

Viser og skjuler tastaturalternativer

Sikker oppføring

Bytter inngangsmodus for å sikre

Vanlig oppføring

Bytter inngangsmodus til normal

Diktering

Aktiverer diktering og skriver inn tekst basert på talegjenkjenning

Skann kode

Skanner QR-kode

Lommelykt på/av

Slår på / av lommelykt

Lukk tastatur

Lukker tastatur

Tilbake

Sletter det siste tegnet

Klartekst

Fjerner tekst i inndataboksen

Angre

Angrer den siste oppføringen

Godta

Godtar den angitte informasjonen

Globale kommandoer

Stemmekommando

Handling

Naviger hjem

Navigerer til startskjermen

Gå tilbake

Navigerer til forrige skjermbilde

Mine kontroller

Navigerer til systemkontrollpanelet

Demp mikrofon

Demper mikrofonen midlertidig

Mine varsler

Åpner varslingsdelen

Nylige programmer

Åpner programmer som kjører i bakgrunnen

Vis hjelp

Viser et popup-vindu med hjelp for kommandoer som er knyttet til gjeldende skjermbilde