Dostupné funkce hlasové schránky

Zprávy hlasové schránky a jejich nastavení můžete podle toho, co děláte, spravovat v telefonu, nastavení služby Webex nebo aplikaci Webex.

Na telefonu můžete:
  • Nahrát osobní pozdrav a kdykoli jej změnit.

  • Poslechnout, uložit nebo odstranit zprávy hlasové schránky.

  • Resetovat kód PIN hlasové schránky.

nastavení služby Webex můžete obnovit kód PIN hlasové schránky.

Pravidla kódu PIN hlasové schránky

Kód PIN hlasové schránky musí splňovat následující požadavky:

  • Musí obsahovat nejméně šest číslic. Zadejte pouze čísla!

  • Nesmí se shodovat s žádným z pěti předchozích kódů PIN.

  • Nesmí se shodovat s číselným vyjádřením vašeho křestního jména nebo příjmení.

  • Nesmí obsahovat číslo vaší linky.

  • Nesmí obsahovat opakující se číslici nebo skupinu opakujících se číslic (například 228883, 121212, nebo 408408).

  • Nesmí tvořit číselnou posloupnost (například 012345 nebo 987654).

  • Nesmí obsahovat čísla, která se na klávesnici telefonu nachází v jedné linii.

Aktivace účtu hlasové schránky.

Na novém telefonu musíte provést několik kroků, kterými aktivujete hlasovou schránku. Stejným postupem můžete obnovit kód PIN.

Než začnete

Seznamte se s pravidly pro nastavení kódu PIN hlasové schránky.

Pamatujte si, že uživatelé služby Webex nemohou vytvořit druhý účet hlasové schránky.

1

nastavení služby Webex vyberte kartu Můj profil.

2

Klikněte na možnost Změnit kód PIN hlasové schránky.

3

Zadejte Nový kód PIN hlasové schránky odpovídající požadavkům.

4

V poli Potvrďte kód PIN hlasové schránky znovu zadejte kód PIN a klikněte na tlačítko Uložit.