Dostępne funkcje poczty głosowej

W zależności od tego, co robisz, do zarządzania wiadomościami poczty głosowej i ustawieniami możesz używać telefonu, Ustawień Webex oraz aplikacji Webex.

Za pomocą telefonu można:
  • Nagraj osobiste powitanie i zmień je w dowolnym momencie.

  • Odsłuchuj, zapisuj lub usuwaj wiadomości poczty głosowej.

  • Zresetuj kod PIN poczty głosowej.

Za pomocą ustawień Webex można zresetować kod PIN poczty głosowej.

Zasady dotyczące kodu PIN poczty głosowej

Kod PIN poczty głosowej musi spełniać następujące wymagania:

  • Musi składać się z co najmniej sześciu cyfr. Tylko cyfry!

  • Nie może to być żaden z pięciu poprzednich kodów PIN.

  • Nie może odpowiadać numerycznej reprezentacji Twojego imienia lub nazwiska.

  • Nie może zawierać Twojego numeru wewnętrznego.

  • Nie może zawierać pojedynczych lub grup powtarzających się cyfr (np. 228883, 121212 lub 408408).

  • Nie może być ciągiem liczbowym (np. 012345 lub 987654).

  • Nie może zawierać numerów, które są wybierane w linii prostej na klawiaturze.

Aktywuj konto poczty głosowej

Po otrzymaniu telefonu musisz wykonać kilka kroków, aby uruchomić pocztę głosową. Możesz użyć tych samych kroków, aby zresetować swój kod PIN.

Zanim rozpoczniesz

Zapoznaj się z zasadami ustawiania kodu PIN poczty głosowej.

Należy pamiętać, że użytkownicy aplikacji Webex nie mogą skonfigurować drugiego konta poczty głosowej.

1

W Ustawieniach Webex przejdź do karty Mój profil.

2

Kliknij opcję Zmień kod PIN poczty głosowej.

3

Wprowadź Nowy kod PIN poczty głosowej zgodnie z wymaganiami.

4

Ponownie wprowadź swój kod PIN w polu Potwierdź kod PIN poczty głosowej i kliknij przycisk Zapisz.