Dostupne funkcije govorne pošte

U zavisnosti od toga šta radite, možete da koristite telefon, Webexpodešavanja i Webex aplikaciju za upravljanje govornom poštom i podešavanjima.

Sa telefona možete:
  • Snimite lični pozdrav i promenite ga u bilo kom trenutku.

  • Poslušajte, sačuvajte ili izbrišite govornu poštu.

  • Resetujte PIN govorne pošte.

U Webexpodešavanjima možete resetovati PIN govorne pošte.

Pravila PIN-A ZA govornu poštu

Vaš PIN ZA govornu poštu mora da ispunjava sledeće uslove:

  • Mora da ima najmanje šest cifara. Samo brojevi!

  • Ne sme da bude nijedan od vaših prethodnih pet PIN-ova.

  • Ne sme da se podudara sa numeričkim prikazom vašeg imena ili prezimena.

  • Ne sme da sadrži broj dodatka.

  • Ne sme da sadrži pojedinačne ili grupe ponovljenih cifara (na primer, 228883, 121212 ili 408408).

  • Ne sme biti numerička sekvenca (na primer, 012345 ili 987654).

  • Ne sme da sadrži brojeve koji se biraju u pravoj liniji na tastaturi.

Aktivirajte nalog za govornu poštu

Kada dobijete telefon, morate da dovršite nekoliko koraka da biste uključili govornu poštu. Možete da koristite iste korake za resetovanje PIN-A.

Pre nego što počnete

Upoznajte se sa pravilima za podešavanje PIN-A za govornu poštu.

Imajte na umu da korisnici Webex-a ne mogu da otvore drugi nalog za govornu poštu.

1

U Webex podešavanjimaizaberite karticu Moj profil.

2

Kliknite na Promeni PIN govorne pošte.

3

Unesite novi PIN ZA govornu poštu u okviru uslova.

4

Ponovo unesite PIN u Potvrdi PIN govorne pošte i kliknite na Sačuvaj.