Tillgängliga röstbrevlådefunktioner

Beroende på vad du gör kan du använda din telefon, Webex-inställningar och Webex-appen till att hantera dina röstmeddelanden och inställningar.

Via telefonen kan du:
  • Spela in en personlig hälsningsfras och ändra den när du vill.

  • Lyssna på, spara eller ta bort dina röstmeddelanden.

  • Återställa PIN-koden till röstbrevlådan.

Från Webex-inställningarna kan du återställa PIN-koden för din röstbrevlåda.

Regler för PIN-kod till röstbrevlåda

Din PIN-kod till röstbrevlådan måste uppfylla följande krav:

  • Måste innehålla minst sex tecken. Får endast innehålla siffror!

  • Får inte vara densamma som någon av dina senaste fem PIN-koder.

  • Får inte motsvara en numerisk version av ditt för- eller efternamn.

  • Får inte innehålla ditt anknytningsnummer.

  • Får inte innehålla enskilda eller grupper av upprepade siffror (t.ex. 228883, 121212 eller 408408).

  • Får inte vara en numerisk direktsekvens (t.ex. 012345 eller 987654).

  • Får inte innehålla siffror som slås i en rak linje på knappsatsen.

Aktivera ditt röstbrevlådekonto

När du får din telefon måste du vidta några åtgärder för att aktivera röstbrevlådan. Du kan använda samma steg för att återställa PIN-koden.

Innan du börjar

Bekanta dig med reglerna för hur du ställer in PIN-koden till din röstbrevlåda.

Tänk på att Webex-användare inte kan konfigurera två röstbrevlådekonton.

1

Gå till Webex-inställningarna och välj fliken Min profil.

2

Klicka på Ändra PIN-kod till röstbrevlåda.

3

Ange din nya PIN-kod till röstbrevlådan enligt kraven.

4

Ange din PIN-kod på nytt i Bekräfta PIN-kod till röstbrevlåda och klicka på Spara.