Přehled

Automatická identifikace čísla (ANI) nebo identifikace volající linky (CLI) je forma ID volajícího, která odešle telefonní číslo volajícího do systému před přijetím hovoru. To vám umožní připojit se ke schůzce, aniž byste museli zadávat číslo schůzky. Když zavoláte do zvukové části schůzky, systém ověří číslo, ze kterého jste volali, proti číslu přidanému do předvoleb webu Webex a poté vás přesměruje na správnou schůzku.

Chcete-li povolit ověřování ANI/CLI, nejprve ho povolte na webu Webex a poté jej zapněte pro každého uživatele. Pokud povolíte ověřování ANI/CLI pro uživatele s hostitelskými účty, můžou:

  • Naplánujte schůzku pomocí telefonického ověřování telekonferencí ANI/CLI.

  • Zadejte telefonní číslo, které se má ověřit při volání na jakoukoli zvukovou konferenci s podporou ANI/CLI. Budou však ověřeny pouze v případě, že byly pozvány e-mailem během procesu plánování.

  • Zadejte zvukový PIN kód, který zabrání tomu, aby osoba používala falešné číslo k vytáčení ke schůzkám.

Povolení ověřování rozhraní příkazového řádku pro web Webex

Je nutné povolit globální nastavení webu Webex, pro který chcete povolit ověřování rozhraní příkazového řádku.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti.

2

V nastavení Možnosti webu zaškrtněte políčko Povolit ověřování rozhraní příkazového řádku telekonferencí.

3

Posuňte se dolů a klikněte na Aktualizovat.

Povolení ověřování rozhraní příkazového řádku pro uživatele

Po povolení globálního nastavení webu Webex si můžete vybrat, kteří uživatelé se mohou připojit ke schůzkám Webex Meetings, Webex Events a Webex Training sessions s ověřováním rozhraní příkazového řádku.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na > Upravit uživatele v uživatelské správě uživatelů .

Pokud chcete při vytváření nového uživatele povolit ověřování rozhraní příkazového řádku, přejděte na > Přidat uživatele do služby Správa uživatelů .

2

Vyberte uživatele, pro kterého chcete povolit ověřování rozhraní příkazového řádku.

3

Přejděte na oprávnění telefonování a zaškrtněte políčko Povolit ověřování rozhraní příkazového řádku telekonferencí.

4

Posuňte se dolů a klikněte na Aktualizovat.