Overzicht

Automatic Number Identification (ANI) of Calling Line Identification (CLI) is een vorm van beller-ID die het telefoonnummer van een beller naar het systeem verzendt voordat het gesprek wordt beantwoord. Hiermee kunt u deelnemen aan een vergadering zonder een vergaderingsnummer in te voeren. Wanneer u inbelt bij het audiogedeelte van een vergadering, controleert het systeem het nummer dat u hebt aangeroepen op basis van het nummer dat is toegevoegd aan de voorkeuren van uw Webex-site en leidt u vervolgens naar de juiste vergadering.

Als u ANI/CLI-verificatie wilt inschakelen, schakelt u deze eerst in op de Webex-site en schakelt u deze voor elke gebruiker in. Als u ANI/CLI-verificatie inschakelt voor gebruikers met een host-account, kunnen ze het volgende doen:

  • Een vergadering plannen met teleconferentieverificatie voor inbel-ANI/CLI.

  • Geef een telefoonnummer op dat moet worden geverifieerd wanneer ze inbellen bij een van de ANI/CLI-audioconferentie. Ze worden echter alleen geverifieerd als ze via e-mail zijn uitgenodigd tijdens het planningsproces.

  • Geef een audio pincode op om te voorkomen dat iemand een vervalst nummer gebruikt om in te bellen bij vergaderingen.

CLI-verificatie voor de Webex-site inschakelen

U moet de algemene instelling inschakelen voor de Webex-site waarvoor u CLI-verificatie wilt toestaan.

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer en ga naar configuratie > Instellingen Algemene site > Opties.

2

Schakel in de instellingen voor site opties het selectievakje CLI-verificatie voor teleconferentie inschakelen in .

3

Schuif naar beneden en klik op bijwerken.

CLI-verificatie voor een gebruiker inschakelen

U kunt kiezen welke gebruikers kunnen deelnemen aan Webex Meetings, Webex Events en Webex Training sessies met CLI-verificatie nadat de algemene instelling voor de Webex-site is ingeschakeld.

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer en ga naar Gebruikersbeheer > Gebruiker bewerken.

Als u CLI-verificatie wilt inschakelen wanneer u een nieuwe gebruiker maakt, gaat u naar Gebruikersbeheer > Gebruiker toevoegen.

2

Selecteer de gebruiker voor wie u CLI-verificatie wilt inschakelen.

3

Blader naar telefonie rechten en schakel het selectievakje CLI-verificatie voor teleconferentie inschakelen in.

4

Schuif naar beneden en klik op bijwerken.