Oversikt

Automatisk nummeridentifikasjon (ANI) eller oppringingslinjeidentifikasjon (CLI) er en form for innringer-ID som sender telefonnummeret til en innringer til systemet før anropet besvares. Dette tillater at du kan bli med i et møte uten å måtte angi et møtenummer. Når du ringer inn til lyddelen av et møte, kontrollerer systemet nummeret du har ringt inn fra, mot nummeret som er lagt til i innstillingene for Webex-nettstedet, og leder deg deretter til riktig møte.

Hvis du vil aktivere ANI/CLI-autentisering, må du først aktivere den på Webex-nettstedet, og deretter slå den på for hver bruker. Hvis du aktiverer ANI/CLI-autentisering for brukere med vertskontoer, kan de gjøre følgende:

  • Planlegge et møte med innringing og ANI/CLI-telefonkonferanseautentisering.

  • Angi et telefonnummer som skal godkjennes når de ringer inn til en ANI/CLI-aktivert lydkonferanse. De blir imidlertid bare godkjent hvis de har blitt invitert via e-post under planleggingsprosessen.

  • Angi en PIN-kode for lyd for å hindre at en person bruker et falskt nummer til å ringe inn til møter.

Aktivere CLI-autentisering for Webex-nettstedet

Du må aktivere den globale innstillingen for Webex-nettstedet du vil tillate CLI-autentisering for.

1

Logg på Webex-nettstedsadministrasjon, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

Merk av i avkrysningsboksen for Aktiver CLI-autentisering for telefonkonferanse i Alternativer for nettsted-innstillingene.

3

Bla ned til bunnen, og klikk på Oppdater.

Aktivere CLI-autentisering for en bruker

Du kan velge hvilke brukere som kan bli med i Webex Meetings-, Webex Events- og Webex Training-økter med CLI-autentisering etter å ha aktivert den globale innstillingen for Webex-nettstedet.

1

Logg på Webex-nettstedsadministrasjon, og gå til Brukeradministrasjon > Rediger bruker.

Hvis du vil aktivere CLI-autentisering når du oppretter en ny bruker, går du til Brukeradministrasjon > Legg til bruker.

2

Velg brukeren du vil aktivere CLI-autentisering for.

3

Bla til Telefonirettighet og merk av for Aktiver CLI-autentisering for telefonkonferanse.

4

Bla ned til bunnen, og klikk på Oppdater.