סקירה

זיהוי מספר אוטומטי (ANI) או זיהוי קו שיחה (CLI) הוא סוג של מזהה מתקשר השולח את מספר הטלפון של המתקשר למערכת לפני שהשיחה נענית. זה מאפשר לך להצטרף לפגישה מבלי שתצטרך להזין מספר פגישה. כאשר אתה מתקשר לחלק השמע של פגישה, המערכת מאמתת את המספר שממנו התקשרת כנגד המספר שנוסף להעדפות אתר Webex שלך , ולאחר מכן מפנה אותך לפגישה הנכונה.

כדי להפוך אימות ANI/CLI לזמין, תחילה הפעל אותו באתר Webex ולאחר מכן הפעל אותו עבור כל משתמש. אם תפעיל אימות ANI/CLI עבור משתמשים עם חשבונות מארחים, הם יוכלו:

  • תזמן פגישה עם אימות שיחות ועידה טלפוניות ANI/CLI בחיוג.

  • ציין מספר טלפון שיש לאמת כאשר הם מתקשרים לכל ועידת שמע התומכת ב- ANI/CLI. עם זאת, הם יאומתו רק אם הם הוזמנו בדוא"ל במהלך תהליך התזמון.

  • ציין קוד PIN של שמע כדי למנוע מאדם להשתמש במספר מזויף כדי לחייג לפגישות.

הפיכת אימות CLI לזמין עבור אתר Webex

עליך להפוך את ההגדרה הכללית עבור אתר Webex לזמין שעבורה ברצונך לאפשר אימות CLI.

1

היכנס אל ניהול אתר של Webex ועבור אל קביעת תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

בהגדרות אפשרויות אתר, סמן את תיבת הסימון אפשר אימות CLI לשיחת ועידה מרחוק.

3

גלול לתחתית ולחץ על עדכן.

הפיכת אימות CLI לזמין עבור משתמש

באפשרותך לבחור אילו משתמשים יוכלו להצטרף לפגישות Webex , לאירועי Webex ולמפגשי הדרכה של Webex עם אימות CLI לאחר הפעלת ההגדרה הכללית עבור אתר Webex .

1

היכנס לניהול אתר Webex ועבור אל ניהול משתמשים > ערוך משתמש.

כדי להפוך אימות CLI לזמין בעת יצירת משתמש חדש, עבור אל ניהול משתמשים > הוסף משתמש.

2

בחר את המשתמש שעבורו ברצונך להפוך את אימות CLI לזמין.

3

גלול אל הרשאת טלפוניה וסמן בתיבת הסימון אפשר אימות CLI לשיחות ועידה טלפוניות.

4

גלול לתחתית ולחץ על עדכן.