Översikt

Automatisk nummer identifiering (ANI) eller-CLI (Calling Line Identification) är en form av inringar-ID som skickar en uppringares telefonnummer till systemet innan samtalet besvaras. Detta gör det möjligt för dig att delta i ett möte utan att behöva ange en mötesnummer. När du ringer in till ljud delen av ett möte, verifierar systemet det nummer som du har ringt in från till det nummer som har lagts till i inställningarna för din Webex webbplats, och dirigerar sedan till rätt möte.

För att aktivera ANI/CLI-autentisering måste du först aktivera den på Webex-webbplatsen och sedan slå på den för varje användare. Om du aktiverar ANI/CLI-autentisering för användare med värd konton kan de:

  • Schemalägga ett möte med ANI/CLI-inringning för telekonferensautentisering.

  • Ange ett telefonnummer som ska autentiseras när de ringer in till alla ANI/CLI-aktiverade ljudkonferens. De är dock endast autentiserade om de har bjudits in via e-post under schemaläggningen.

  • Ange en ljud-PIN-kod för att förhindra att en person använder ett förfalskat nummer för att ringa in till möten.

Aktivera CLI-autentisering för Webex-webbplatsen

Du måste aktivera den globala inställningen för Webex-webbplatsen som du vill tillåta CLI-autentisering för.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och fortsätt till konfiguration > Vanliga webbplatsinställningar > Alternativ.

2

I inställningarna för webbplats alternativ markerar du KRYSS rutan Aktivera CLI-autentisering för telekonferens .

3

Bläddra ner till slutet och klicka på uppdatera.

Aktivera CLI-autentisering för en användare

Du kan välja vilka användare som ska kunna delta i Webex Meetings, Webex Events och Webex Training möten med CLI-autentisering när de har aktiverat den globala inställningen på Webex-webbplatsen.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och fortsätt till användar hantering > Redigera användare.

För att aktivera CLI-autentisering när du skapar en ny användare, går du till användar hantering > Lägg till användare.

2

Välj den användare som du vill aktivera CLI-autentisering för.

3

Bläddra till Telefon behörighet och markera KRYSS rutan Aktivera CLI-autentisering för telekonferens .

4

Bläddra ner till slutet och klicka på uppdatera.