Tato funkce je k dispozici na webech WBS40.9 a novějších.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Společná nastavenívyberte Zabezpečení .

4

V části Nastavení zabezpečení schůzky Webex zvolte chování zamykání a další funkce zabezpečení:

 • Když je schůzka odemčená. Kdokoli z vaší organizace se může vždy připojit k odemknutým schůzkám. Vyberte si prostředí pro hosty mimo vaši organizaci. Možnosti jsou: Hosté se mohou připojit přímo, hosté čekají ve vstupní hale, dokud je hostitel nepřipustí , a hosté se nemohou připojit.

 • Automaticky uzamknout schůzku [n] minut po zahájení schůzky. Schůzku můžete po zahájení automaticky uzamknout. Stačí toto nastavení zapnout a vybrat počet minut, po kterých se má schůzka uzamknout.

  Můžete si vybrat z 0, 5, 10, 15 nebo 20 minut. Ve výchozím nastavení se schůzky uzamknou po 10 minutách.

  Toto nastavení platí pro schůzky, pokud hostitelé nenastavili své preference při naplánování schůzek.

 • Když je schůzka uzamčena. Vyberte, zda účastníci čekají v hale nebo se nemohou připojit, když je schůzka uzamčena. Možnosti jsou: Všichni čekají ve vstupní hale , dokud je hostitel nepřizná, a nikdo se nemůže připojit ke schůzce.

5

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti.

2

V části Možnosti zabezpečení zvolte chování zamykání a další funkce zabezpečení v části Nastavení zabezpečení schůzky Webex:

 • Když je schůzka odemčená. Kdokoli z vaší organizace se může vždy připojit k odemknutým schůzkám. Vyberte si prostředí pro hosty mimo vaši organizaci. Možnosti jsou: Hosté se mohou připojit přímo, hosté čekají ve vstupní hale, dokud je hostitel nepřipustí , a hosté se nemohou připojit.

 • Automaticky uzamknout schůzku [n] minut po zahájení schůzky. Schůzku můžete po zahájení automaticky uzamknout. Stačí toto nastavení zapnout a vybrat počet minut, po kterých se má schůzka uzamknout.

  Můžete si vybrat z 0, 5, 10, 15 nebo 20 minut. Ve výchozím nastavení se schůzky uzamknou po 10 minutách.

  Toto nastavení platí pro schůzky, pokud hostitelé nenastavili své preference při naplánování schůzek.

 • Když je schůzka uzamčena. Vyberte, zda účastníci čekají v hale nebo se nemohou připojit, když je schůzka uzamčena. Možnosti jsou: Všichni čekají ve vstupní hale , dokud je hostitel nepřizná, a nikdo se nemůže připojit ke schůzce.

3

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.