Denne funksjonen er tilgjengelig på WBS40.9 og nyere nettsteder.

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettsted du vil endre innstillingene for, og klikk på Innstillinger .

3

Velg Sikkerhet under Fellesinnstillinger.

4

Velg låseatferd og andre sikkerhetsfunksjoner under Webex-møte innstillinger:

 • Når et møte er ulåst. Alle i organisasjonen din kan alltid delta i ulåste møter. Velg opplevelsen til gjester utenfor organisasjonen. Alternativene er: Gjester kan bli med direkte, Gjester venter i lobbyen til verten slipper dem inn og Gjester kan ikke bli med.

 • Lås møte automatisk [n] minutter etter at møtet starter. Du kan låse møtet automatisk etter at det har startet. Slå på denne innstillingen, og velg etter hvor mange minutter du vil at møtet skal låses.

  Du kan velge mellom 0, 5, 10, 15 eller 20 minutter. Som standard låses møter etter 10 minutter.

  Denne innstillingen gjelder for møter når verter ikke har angitt preferansen sin når de har planlagt møtene sine.

 • Når et møte er låst. Velg om deltakerne skal vente i lobbyen eller ikke bli med når møtet er låst. Alternativene er: Alle venter i lobbyen til verten slipper dem inn, og Ingen kan bli med på møtet.

5

Klikk på Oppdater.

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

I delen Sikkerhetsalternativer velger du virkemåte for låsing og andre sikkerhetsfunksjoner under innstillingene Webex-møtesikkerhet:

 • Når et møte er ulåst. Alle i organisasjonen din kan alltid delta i ulåste møter. Velg opplevelsen til gjester utenfor organisasjonen. Alternativene er: Gjester kan bli med direkte, Gjester venter i lobbyen til verten slipper dem inn og Gjester kan ikke bli med.

 • Lås møte automatisk [n] minutter etter at møtet starter. Du kan låse møtet automatisk etter at det har startet. Slå på denne innstillingen, og velg etter hvor mange minutter du vil at møtet skal låses.

  Du kan velge mellom 0, 5, 10, 15 eller 20 minutter. Som standard låses møter etter 10 minutter.

  Denne innstillingen gjelder for møter når verter ikke har angitt preferansen sin når de har planlagt møtene sine.

 • Når et møte er låst. Velg om deltakerne skal vente i lobbyen eller ikke bli med når møtet er låst. Alternativene er: Alle venter i lobbyen til verten slipper dem inn, og Ingen kan bli med på møtet.

3

Klikk på Oppdater.