Ova funkcija je dostupna na WBS40.9 i kasnijim lokacijama.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Bezbednost.

4

Odaberite ponašanje zaključavanja i druge bezbednosne funkcije u okviru bezbednosnih postavki Webex sastanka:

 • Kada je sastanakotključan. Svako u vašoj organizaciji može uvek da se pridruži otključanim sastancima. Odaberite iskustvo za goste izvan vaše organizacije. Opcije su: Gosti mogu direktno da se pridruže, gosti čekaju u holu dok ih domaćin ne primi, a gosti ne mogu da se pridruže.

 • Automatski zaključaj sastanak [n] nekoliko minuta nakon početka sastanka. Nakon njegovog početka možete automatski da zaključate sastanak. Samo uključite ovu postavku i izaberite broj minuta nakon kojih želite da se sastanak zaključa.

  Možete izabrati između 0, 5, 10, 15 ili 20 minuta. Po podrazumevanoj vrednosti, sastanci se zaključavaju posle 10 minuta.

  Ova postavka se odnosi na sastanke kada domaćini nisu odredili željene postavke kada su zakazali sastanke.

 • Kada je sastanakzakljuиan. Odaberite da li će učesnici čekati u holu ili ne mogu da se pridruže kada je sastanak zaključan. Opcije su: Svi иekaju u holu dok ih domaжin neprimi, i niko ne moћe da se pridruћisastanku.

5

Kliknite na dugmeAžuriraj .

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

U odeljku Bezbednosne opcije odaberite ponašanje zaključavanja i druge bezbednosne funkcije u okviru bezbednosnih postavki Webex sastanka:

 • Kada je sastanakotključan. Svako u vašoj organizaciji može uvek da se pridruži otključanim sastancima. Odaberite iskustvo za goste izvan vaše organizacije. Opcije su: Gosti mogu direktno da se pridruže, gosti čekaju u holu dok ih domaćin ne primi, a gosti ne mogu da se pridruže.

 • Automatski zaključaj sastanak [n] nekoliko minuta nakon početka sastanka. Nakon njegovog početka možete automatski da zaključate sastanak. Samo uključite ovu postavku i izaberite broj minuta nakon kojih želite da se sastanak zaključa.

  Možete izabrati između 0, 5, 10, 15 ili 20 minuta. Po podrazumevanoj vrednosti, sastanci se zaključavaju posle 10 minuta.

  Ova postavka se odnosi na sastanke kada domaćini nisu odredili željene postavke kada su zakazali sastanke.

 • Kada je sastanakzakljuиan. Odaberite da li će učesnici čekati u holu ili ne mogu da se pridruže kada je sastanak zaključan. Opcije su: Svi иekaju u holu dok ih domaжin neprimi, i niko ne moћe da se pridruћisastanku.

3

Kliknite na dugmeAžuriraj .